Czas wygenerowania treści 2020-07-05 02:22:58

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
Postanowienie nr 68/PP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku
postanowienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla siedmiu budynków jednorodzinnych dwusegmentowych w zabudowie bliĽniaczej (14 lokali mieszkalnych) na działkach nr 1421/7, 2165/7, 2069/7 (km. 1 obręb Zarzecze) przy ul. Pstrągowej w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10,10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 05-02-2018 11:02:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713