Czas wygenerowania treści 2019-08-18 03:02:40

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
Postanowienie nr 964/PP/2017 z dnia 6 października 2017 roku
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „sieci wodociągowej w ul. Pawła Pośpiecha w Katowicach (dz. nr 2/1, 4/1, 3/1 km. 34; 21/3 km39; obręb: Dz. Śródmieście – Załęże)”

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 24-10-2017 11:02:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713