Czas wygenerowania treści 2020-01-19 14:26:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
Postanowienie nr 979/PP/2017 z dnia 3 października 2017 roku
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania pn.: „Budowa instalacji odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice”, z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A.”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 605/39 i dz. nr 976/40, k.m. 1, obręb Słupna oraz dz. nr 1570/128, dz. nr 663/127 i dz. nr 657/126, k.m. 5, obręb Mysłowice, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 24-10-2017 10:54:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713