Czas wygenerowania treści 2020-01-28 11:48:46

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
Postanowienie nr 984/PP/2017 z dnia 3 października 2017 roku
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy linii średniego napięcia i linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej SN/nN, w powiecie kłobuckim”, realizowanej w ramach zadania: „Demontaż i budowa w odcinkach: km 90,70÷91,31; km 10074÷111,30 oraz remont w odcinku km 91,31÷100, 74, linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/sN, dla Linii Potrzeb Nietrakcyjnych, relacji Kłobuck-Działoszyn, wzdłuż linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew, w km 90,70÷11,30”. projektowanej na działkach gruntu: 1079, k.m. 1, 1708, k.m. 13, obręb Zagórze; dz. nr 988, 981, k,m. 16; dz. nr 537, k.m. 15; dz. nr 469/1, 468/1, 467/1, 66/1, 464/1, k.m. 14, obręb Zawady; dz. nr 545/12, k.m. 8, obręb Popów; dz. nr 310, k.m. 4, dz. nr 320, k.m. 5, obręb Dąbie; dz. nr 16, k.m. 1, obręb Annolesie; dz. nr 1097, k.m. 14, dz. nr 905, k.m. 11, dz. nr 519, k.m. 8, dz. nr 308, k.m. 6 i dz. nr 192, k.m. 4, obręb Więcki oraz dz. nr 17, k.m. 1, obręb Lelity, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 24-10-2017 10:52:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713