Czas wygenerowania treści 2021-01-17 11:06:23

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
Postanowienie nr 185/RR/2015
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania części usługowej na mieszkalną wraz z wykonaniem ocieplenia budynku” przy ul. Chorzowskiej 11 w Bytomiu na terenie działek nr: 780/537 (budynek), 4529/536 (skomunikowanie)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póĽniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z póĽniejszymi zmianami)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 05-03-2015 10:25:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713