Czas wygenerowania treści 2019-07-23 05:34:02

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Finanse Województwa / Opinie RIO
Opinia RIO z dnia 27 kwietnia 2018 roku
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


Metryczka informacjiWprowadzenie: Sebastian Krajewski 07-05-2018 08:06:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Joanna Myszor

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713