Czas wygenerowania treści 2020-07-13 00:20:31

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Ogłoszenie elektronicznej tablicy ogłoszeń z dnia 11 września 2017 roku
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pani Teresy Szendoł, działającej w imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót obejmujących przebudowę, modernizację i remont przepompowni opaskowej Frelichów na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni opaskowej Frelichów’’, związanej z eksploatacją zbiornika Goczałkowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Radosław Stępień 13-09-2017 12:19:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713