Czas wygenerowania treści 2021-01-17 00:32:44

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Finanse Województwa / Gospodarka finansowa / Informacje dodatkowe / Pomoc publiczna
Pomoc publiczna z dnia 30 czerwca 2017 roku
Umowa nr 2428/FR/2017z dnia 30 czerwca 2017 r. pomoc publiczna AD HOC

Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014, str. 1);


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Morawin 06-07-2017 13:44:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713