Czas wygenerowania treści 2020-02-25 05:22:46

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Planowanie przestrzenne
Procedura urzędowa
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wójt, burmistrz, prezydent miasta zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zarząd Województwa będący organem uzgadniającym w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej jest zobowiązany do współpracy przy sporządzaniu projektu studium, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 17-12-2009 15:44:25
Ostatnia aktualizacja: 20-04-2012 12:44:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713