Czas wygenerowania treści 2020-04-05 08:56:57

Procedura urzędowa
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wójt, burmistrz, prezydent miasta składa wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy z Zarządem Województwa (organem uzgadniającym) w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
Zarząd Województwa uzgadnia projekt planu w formie postanowienia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 14-12-2009 15:49:27
Ostatnia aktualizacja: 20-04-2012 13:18:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713