Czas wygenerowania treści 2020-07-04 16:07:52

Procedura urzędowa z dnia 6 października 2009 roku
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Wójt, burmistrz, prezydent miasta składa wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy z Marszałkiem Województwa (organem uzgadniającym) w zakresie zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego ustalonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
Marszałek Województwa uzgadnia projekt decyzji w formie postanowienia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 06-10-2009 14:36:17
Ostatnia aktualizacja: 20-04-2012 12:48:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713