Czas wygenerowania treści 2020-05-29 23:02:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja roczna rozpatrzenia petycji za 2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Województwo Śląskie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 172.559.363 zł.
Załacznik do do Uchwały Zarządu nr 1209/261/V/2018 z dnia 29 maja 2018r.
Załączniki do Uchwała nr 1217/261/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.05.2018 r.
Załączniki do Uchwała nr 1219/261/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.05.2018 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713