Czas wygenerowania treści 2021-04-14 13:00:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 19-3-2018 do 25-3-2018

Poniedziałek, 19 marca 2018

godz. 11.00

L Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Na początku sesji zaplanowano uroczyste wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W czasie obrad przedstawiona zostanie informacja z realizacji programu "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" w 2017 roku. Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie Mieczysław Dumieński omówi problematykę zagrożeń zdrowotnych u dzieci.

Podczas sesji przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • aktualizacji listy inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego,
  • określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia środków na dofinansowanie działania zakładów aktywności zawodowej,
  • sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego oraz zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach tego programu

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media:

Przed sesją o godz. 10.45 zapraszamy na konferencję prasową poprzedzającą Sesję Sejmiku.
Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek, 20 marca 2018

godz. 9.00

Konferencja prasowa nt. rozpoczęcia procesu rewitalizacji Parku Śląskiego

Wśród tematów znajdą się: najważniejsze wyzwania, jakie w najbliższych miesiącach i latach będą stały przed Parkiem Śląskim; prezentacja założeń planu rewitalizacji oraz działań zaplanowanych na ten rok.

W spotkaniu udział wezmą Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezes Zarządu WPKiW SA Aneta Moczkowska.

Sala konferencyjna, budynek dyrekcji Parku Śląskiego, al. Różana 2, Chorzów

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

21-22 marca 2018

Wizyta studyjna organizowana przez Brukselskie Biuro Stowarzyszenia Pro Silesia.

Wizyta poświęconą będzie najważniejszym kwestiom omawianym aktualnie w Parlamencie i Komisji Europejskiej, m.in. polityce spójności oraz wpływie regionów i ich przedstawicielstw na kształtowanie polityki unijnej. Zaplanowano także oficjalną inaugurację nowej - wspólnej z Domem Polski Południowej w Brukseli - siedziby biura Stowarzyszenia Pro Silesia.

W wizycie udział wezmą wicemarszałek Michał Gramatyka, członek Zarządu Województwa Małgorzata Ochęduszko - Ludwik oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego - członkowie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w Brukseli.
Biuro Stowarzyszenia Pro Silesia, Rue de la Science 41, Bruksela, Belgia

Środa, 21 marca 2018

godz. 9.15

"Dzień przedsiębiorczości" - piętnasta edycja programu polegającego m.in. na odbyciu przez młodzież jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy.

Celem "Dnia przedsiębiorczości" jest pomoc w podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego gościł będzie 11 uczniów Liceum w Dąbrowie Górniczej i Bielsku Białej. W ramach akcji uczniowie poznają historię Samorządu Województwa Śląskiego, zasady funkcjonowania wydziałów związanych z obsługa funduszy Unii Europejskiej oraz koordynacją Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY. Zapoznają się też z prezentacją dotyczącą zasady naboru i wymagań stawianych przed urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wizyta zakończy się ok. godz. 14:30, a w jej trakcie planowane jest spotkanie z wicemarszałkiem Stanisławem Dąbrową.

Więcej o akcji na stronie organizatora.

Sala Dębowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

Świąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych.

Swoje prace zaprezentują pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie szkół specjalnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy, członkowie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz pacjenci szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Śląskiego. Artystycznie uzdolnieni, pełni niezwykłych pomysłów twórcy przedstawią różnorodne okolicznościowe kartki świąteczne, ozdobne świece nawiązujące do Świąt Wielkanocnych, stroiki, serwety, witraże, ceramikę ozdobną i użytkową, metaloplastykę, wyroby z wikliny, wyroby z drewna, dziewiarstwo i tkactwo, obrazy wykonane w różnych technikach, wyroby cukiernicze, produkty regionalne i wiele innych wyrobów rękodzieła.

Chętni będą mogli dokonać zakupów, wspomagając tym samym prowadzoną w podmiotach rehabilitację społeczną. Niezwykle ważnym celem organizatorów kiermaszu jest również pogłębienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Kiermasz potrwa do godz. 14.00.

Więcej na stronie Śląskie dla niepełnosprawnych.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

V Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 10.00

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W obradach udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala Dębowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

22-23 marca2018

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in. zagadnień związanych z dokumentem "Program dla Śląska", funkcjonowaniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, konkursami w ramach RPO WSL 2014-2020, nowelizacją ustawy Prawo wodne, zmianami w oświacie, a także problematyką współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej o spotkaniu na stronie organizatora.

Dwór Kukuczka, Istebna 1820
Zagroń, Zaolzie 1588, Istebna

Czwartek, 22 marca2018

godz. 9.30

Premiera książki "Stadion Śląski. Kocioł Czarownic - 1956-2018".

Przeszło 60-letnia historia obiektu zapisana została na 360 stronach, wzbogacona licznymi fotografiami, ciekawostkami i wypowiedziami znanych postaci ze świata sportu i muzyki. To pierwsza tego typu kompleksowa monografia stadionu będąca prezentacją najważniejszych wydarzeń sportowych, rozrywkowych, muzycznych, które odbywały się na chorzowskiej arenie, niezapomnianych emocji i doświadczeń towarzyszących gromadzącej się na niej wyjątkowej publiczności oraz odkrywająca nieznane dotąd fakty. Podczas premierowego spotkania, oprócz autorów monografii Stadionu Śląskiego, swój udział zapowiedzieli ci, którzy tworzyli historię tego obiektu: Antoni Piechniczek, Stanisław Oślizło, Jerzy Szczakiel czy Zygmunt Hanusik.

W spotkaniu udział wezmą Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa i prezes zarządu spółki Stadion Śląski Krzysztof Klimosz.

Sala konferencyjna, Stadion Śląski, Park Śląski, Chorzów

godz. 11.00

V Forum Seniora "Senior - zdrowy i aktywny".

Podczas paneli dyskusyjnych, do których zaproszono naukowców, lekarzy oraz przedsiębiorców, poruszane będą tematy związane ze zdrowiem seniorów. W czasie forum podsumowany zostanie plebiscyt "UTW na 6+".

W forum udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5, Jastrzębie-Zdrój

Piątek, 23 marca 2018

godz. 18.30

Koncert "Giganci dla Świetlikowa".

Dochód z imprezy przekazany zostanie na rzecz Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. W czasie koncertu wicemarszałek Michał Gramatyka wręczy Nataszy Godlewskiej - prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Więcej o koncercie na stronie organizatora.

Spodek, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 16-03-2018 14:39:04
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 19-03-2018 15:19:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Gramatyka
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713