Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:49:18

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 21-11-2016 do 27-11-2016

Poniedziałek, 21 listopada 2016

godz. 11.00

XXX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
  • zmiany uchwały nr V/29/6/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 11.00

Otwarcie Oddziału Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

WSS im. św. Barbary, pl. Medyków 1, Sosnowiec

22-23 listopada 2016

Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

W czasie obrad przedstawiona zostanie informacja nt. kwot dotacji na realizację przez samorządy województw zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2017 roku, założenia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także kwestie nowelizacji ustawy "Prawo wodne".

Marszałkowie dyskutować będą m.in. o współpracy pomiędzy statystyką publiczną i samorządami.

Zaplanowano także debatę "Rzeczpospolita Życie Regionów" poświęconą nowelizacji ustawy Prawo wodne z udziałem Mariusza Gajdy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Stanisława Gawłowskiego - Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP.

Gośćmi konwentu będą m.in. Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Gryza - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Dominik Rozkrut - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W drugiej części spotkania odbędą się obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

Więcej na stronie organizatora

W posiedzeniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa oraz wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Marine Hotel, ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg

Środa, 23 listopada 2016

godz. 10.00

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs odbywa się po raz XIX. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. W finale zaprezentują się najlepsi mówcy wyłonieni w eliminacjach regionalnych w 10 miejscowościach w Polsce. Zadaniem finalistów będzie wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego tegorocznej edycji "Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest Polski 966-2016".

Organizatorami konkursu są: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Związek Górnośląski w Katowicach, Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie.

W otwarciu finału udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Strona konkursu: www.krasomowczy.pl

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 24 listopada 2016

godz. 9.30

Sesja inauguracyjna konferencji Silesia HR Trends.

W obradach udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej o imprezie na stronie organizatora

Sala balowa B, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 10.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

Otwarcie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu oddziału klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Otwarcie połączone będzie z V bytomskimi obchodami Światowego Dnia Wcześniaka.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Blok Va, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15

godz. 10.00

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego.

W czasie spotkania zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego".

Podczas konferencji omówione zostaną problemy związane z rozwojem rolnictwa i aktywizacją środowisk wiejskich regionu. Forum odbywa się corocznie od 2002 roku. Sołtysi z województwa śląskiego przedstawią problemy terenów wiejskich i ich mieszkańców. Forum towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek nagrodzonych wsi. W drugim dniu forum odbywającym się w Szczyrku zaplanowano wykład m.in. nt. nowej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego "Ryby".

Konferencję otworzy wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 17.00

Gala wręczenia nagród dla najbardziej cenionych pracodawców - TOP Pracodawców Śląska.

Wyróżnienia zostaną wręczone firmom z województwa śląskiego już po raz drugi. Założeniem wydarzenia jest promowanie prężnych pracodawców i dobrych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Uroczystość odbywa się na zakończenie konferencji Silesia HR Trends. W gali uczestniczyć będzie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej o imprezie na stronie organizatora

Sala balowa B, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

Piątek, 25 listopada 2016

godz. 9.30

Dzień Informacyjny nt. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim.

Wydarzenie to ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT dostępnych dla wnioskodawców z regionu i możliwościach uzyskania dofinansowania w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Spotkanie stanowi także okazję do zaprezentowania doświadczeń beneficjentów z województwa śląskiego we współpracy międzynarodowej w ramach projektów Interreg 2014-2020.

Obrady otworzy wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Więcej o wydarzeniu na stronie EWT

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 18-11-2016 15:09:19
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 24-11-2016 07:51:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Gramatyka
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713