Czas wygenerowania treści 2020-05-31 03:33:36

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 24-10-2016 do 30-10-2016

Sobota, 22 października 2016

godz. 11.00

II Bieg Białej Wstążki.

Impreza odbywa się na zakończenie Wojewódzkiego Tygodnia Seniora. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zjawisku przemocy w społeczeństwie i konieczności aktywnego przeciwstawiania się wszelkim jej przejawom. Tym razem uczestnicy pobiegną przeciwko przemocy wobec osób starszych.

Więcej na stronie Województwa Śląskiego.

Park Śląski, Chorzów

Poniedziałek, 24 października 2016

godz. 10.00

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Bytomiu.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, Bytom

godz. 10.30

Otwarcie gminnych inwestycji – drogi przy ulicy Polnej w Bobrownikach oraz boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rogoźniku.

W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

ul. Polna, Bobrowniki

godz. 11.00

Wręczenie Nagrody im. Karola Miarki – wyróżnienia przyznawanego przez marszałków województw opolskiego i śląskiego.

Laureatami Nagród im. Karola Miarki są osoby upowszechniające kulturę i naukę, które w swojej pracy i twórczości nawiązują do idei wcielanych w życie przez patrona nagrody i wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury regionalnej i narodowej. Wyróżnienie wręczane jest od 1983 roku w październiku – w rocznicę urodzin Karola Miarki.

W programie uroczystości: wprowadzenie prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej; wystąpienia marszałków województw opolskiego i śląskiego; wręczenie nagród laureatom oraz recital tria akordeonowego Symetrio.

Nagrody laureatom z województwa śląskiego wręczy członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej o nagrodzie na stronie Województwa Śląskiego.

Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

godz. 11.00

Obrady plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Posiedzenie poświęcone będzie przyszłości KWK Krupiński wchodzącej w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Siedziba Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, ul. Floriana 7, Katowice

godz. 12.00

Konferencja prasowa nt. przyszłości Stadionu Śląskiego z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi oraz prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka.

Stadion Śląski, Park Śląski, Chorzów

godz. 12.00

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Tematem obrad będą proponowane zmiany w systemie oświaty oraz w ustawie Prawo wodne. W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Kompleks Taaka Ryba, ul. Leśna 15, Sumina, gmina Lyski

Wtorek, 25 października 2016

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

26-28 października 2016

XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów PublicTrans 2016”.

W obradach uczestniczyć będzie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Więcej na stronie organizatora

FWP „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20, Zakopane

Środa, 26 października 2016

godz. 9.00

Finał konkursu Eurodyktando 2016.

Konkurs językowy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

W imprezie udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Szczegóły na stronie eurodyktando.slaskie.pl

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11b, Katowice

godz. 10.00

VIII Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2016.

W otwarciu imprezy udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie targów.

Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec

godz. 10.00

Spotkanie eksperckie dotyczące procesu partycypacji społecznej w województwie śląskim. „Kultura w regionie” – spotkanie warsztatowe w Raciborzu.

Spotkanie jest częścią akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Wcześniej odbyły się spotkania dotyczące subregionów województwa śląskiego (w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej) oraz spotkania tematyczne: „Infrastruktura transportowa, zielona, nowa energetyka” w Żarkach, „Aktywność przedsiębiorcza i Innowacje na rzecz nowej gospodarki” w Gliwicach, „Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne” w Cieszynie i „Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych” w Bytomiu.

Punktem wyjścia do dyskusji w temacie długofalowego rozwoju regionu będzie „Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 Kierunek Śląskie 3.0”.

W otwarciu spotkania udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Szczegóły akcji na stronie turozmawiamy.slaskie.pl.

Zamek Piastowski w Raciborzu, ul. Zamkowa 2

godz. 10.00

Inauguracja XXI Seminarium śląskiego „Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”.

W otwarciu dwudniowego spotkania udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej na stronie organizatora (Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej).

Zamek w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a, Kamień Śląski

godz. 10.30

Panel ekspercki „Nowe Prawo wodne”.

Panel jest częścią Śląsko-Zagłębiowskiego Forum Wodnego odbywającego się w ramach VIII Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2016.

W dyskusji uczestniczyć będzie członek Zarządu Kazimierz Karolczak. Organizatorem panelu jest Śląsk Klaster Wodny, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.

Więcej na stronie targów.

Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec

godz. 13.00

Briefing prasowy podsumowujący Wojewódzki Tydzień Seniora.

Tematem przewodnim wydarzenia było bezpieczeństwo osób starszych. Tej tematyce poświęcone były cztery konferencje zorganizowane we wszystkich subregionach województwa. Na zakończenie tygodnia zorganizowano w Parku Śląskim Bieg Białej Wstążki pod hasłem podnoszenia świadomości o zjawisku przemocy w społeczeństwie i konieczności aktywnego przeciwstawiania się wszelkim jej przejawom.

W briefingu weźmie udział Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14.30

Katowice, debata gospodarcza „Innowacje – slogan marketingowy czy konieczność w biznesie?”.

W spotkaniu uczestniczyć będzie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie organizatora (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa).

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, ul. Ligocka 103, Katowice

Czwartek, 27 października 2016

W przededniu Wszystkich Świętych członkowie Zarządu Województwa Śląskiego złożą kwiaty i zapalą znicze na grobach osób zasłużonych - powstańców śląskich, żołnierzy, działaczy społecznych i samorządowych, policjantów oraz więźniów obozów koncentracyjnych:

  • (godz. 12.00) na grobowcach Biskupów Katowickich (Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice)
  • (godz. 12.25) pod Pomnikiem Męczeństwa Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, tablicą upamiętniającą Henryka Sławika i Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich oraz na mogiłach Stanisława Ligonia, Arki Bożka, Eugeniusza Ciszaka, Krystyny Bochenek, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego i Obrońców Katowic z września 1939 (Cmentarz, ul. Sienkiewicza, Katowice)
  • (godz. 13.15) na grobach Konstantego Wolnego, Wojciecha Korfantego, Józefa Rymera, Jerzego Ziętka i bpa Tadeusza Szurmana oraz pod Pomnikiem Ofiar Sybiru (Cmentarz, ul. Francuska, Katowice)
  • (godz. 13.40) na Grobie Nieznanego Policjanta Polskiego (Komenda Wojewódzka Policji, Katowice)
  • (godz. 14.10) na mogile Harcerzy i Powstańców Śląskich Obrońców Katowic 1939 oraz Pomniku Nagrobnym Żołnierzy Organizacji Niepodległościowych 1945-1956 (Cmentarz, Katowice-Panewniki)

Przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego odwiedzą także groby w Będzinie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Jasienicy, Myszkowie, Olsztynie, Pszczynie, Rybniku, Żarkach i Żywcu oraz dzień później w Częstochowie i Będzinie.

Piątek, 28 października 2016

godz. 16.00

Uroczystość z okazji 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy polsko-niemieckiej.

W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Henryk Mercik.

Landtag Nadrenii Północnej-Westfalii, Platz des Landtags 1, Düsseldorf, RFN

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 21-10-2016 14:39:01
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 25-10-2016 13:23:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Gramatyka
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713