Czas wygenerowania treści 2020-07-09 14:07:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 17-10-2016 do 23-10-2016

Poniedziałek, 17 października 2016

godz. 11.00

XXIX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie sesji Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” i „Wierch” – ostatni żyjący ,,cichociemny” odznaczony zostanie Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Więcej na stronie Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podczas posiedzenia przedstawiona zostanie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Województwa Śląskiego za rok szkolny 2015/2016.

W czasie obrad przewidziano także podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
  • zmiany uchwały Nr V/21/6/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016,
  • przekształcenia Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie polegającego na zmianie organizacji tej placówki poprzez wyłączenie z jego struktury Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media: przed Sesją o godz. 10.30 briefing marszałka Wojciech Saługi dotyczący tematów obrad.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 15.00

Obchody Dnia Edukacji Narodowej organizowane przez samorząd Świętochłowic.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Harcerska 1, Świętochłowice

Wtorek, 18 października 2016

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

„Śląskie bezpieczne dla seniora” – konferencja w ramach Wojewódzkiego Tygodnia Seniora.

W czasie spotkania zaprezentowana zostanie kampania „Śląskie dla Seniora”, projekt „Koperta życia. Ratunek czeka w lodówce”. Ratownicy medyczni Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego opowiedzą o pierwszej pomocy. Aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym omówią przedstawiciele Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. „Ja, senior mam prawo do …” – to temat prelekcji dr Aleksandry Wentkowskiej, pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Na zakończenie zaprezentowane zostaną zasady polityki senioralnej realizowanej w gminach Subregionu Południowego „Seniorzy przyszłością regionu”.

W otwarciu spotkania udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie Śląskie dla Seniora.

Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7, Mysłowice

godz. 10.00

Otwarcie pododdziału Mukowiscydozy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

X piętro, WSS nr 5, pl. Medyków 1, Sosnowiec

godz. 14.00

Podpisanie umowy na dostawę 13 nowych pociągów.

Umowę podpisze Województwo Śląskie, Koleje Śląskie oraz firma Pesa Bydgoszcz SA. Dostawa obejmie 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych. 10 z nich zakupi Województwo Śląskie, pozostałe trzy Koleje Śląskie. Łączna wartość zamówienia wynosi ok. 206 mln zł

brutto. Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 19 października 2016

godz. 7.30

Pożegnanie wolontariuszy wyjeżdzających w ramach akcji „Misja medyczna do Paragwaju 2016”.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Więcej o akcji na stronie organizatora.

Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, ul. Kusocińskiego 45, Jastrzębie-Zdrój

godz. 10.00

Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za Wybitne Osiągnięcia Sportowe w 2015 roku.

Nagrody w imieniu marszałka wręczy członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są osobom, które zdobyły najwyższe laury podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostw świata (senior, młodzieżowiec, junior), mistrzostw Europy (senior, młodzieżowiec, junior), mistrzostw Polski (junior) oraz uzyskały w swojej dyscyplinie wynik będący rekordem świata.

Po raz pierwszy nagrody wręczono w 2009 roku 30 sportowcom. Podczas tegorocznej uroczystości nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku (o łącznej wartości 115 750 zł) odbierze 34 zawodników.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 10.00

VII Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych.

Udział w tegorocznych zawodach zapowiedziały 32 drużyny. W zmaganiach udział weźmie blisko 800 osób reprezentujących ośrodki działające na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu całego województwa śląskiego, m.in. pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, członkowie fundacji i stowarzyszeń.

Więcej o zawodach na stronie Śląskie przyjazne niepełnosprawnym.

Kompleks Sportowy MICHAŁ, ul. E. Orzeszkowej 1, Siemianowice Śląskie

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 10.00

„Śląskie bezpieczne dla seniora” – konferencja w ramach Wojewódzkiego Tygodnia Seniora.

W otwarciu spotkania udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie Śląskie dla Seniora.

Sala Koncertowa, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, ul. Wyspiańskiego 5a, Bielsko-Biała

Czwartek, 20 października 2016

godz. 10.00

Spotkanie eksperckie dotyczące procesu partycypacji społecznej w województwie śląskim. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych” – spotkanie warsztatowe w Bytomiu.

Spotkanie jest częścią akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Pierwszym etapem działań były odbywające się od połowy sierpnia 2016 spotkania z mieszkańcami regionu w specjalnym busie wyposażonym w mobilne studio filmowe. Uzyskane opinie zostaną wykorzystane i poddane dyskusji w trakcie kolejnego etapu procesu partycypacji – spotkań z ekspertami.

Wcześniej odbyły się spotkania dotyczące subregionów województwa śląskiego (w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej) oraz spotkania tematyczne: „Infrastruktura transportowa, zielona, nowa energetyka” w Żarkach, „Aktywność przedsiębiorcza i Innowacje na rzecz nowej gospodarki” w Gliwicach, „Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne” w Cieszynie.

Punktem wyjścia do dyskusji w temacie długofalowego rozwoju regionu będzie „Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 Kierunek Śląskie 3.0”.

W otwarciu spotkania udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Szczegóły akcji na stronie turozmawiamy.slaskie.pl.

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. W. Kilara 29, Bytom

godz. 10.00

„Śląskie bezpieczne dla seniora” – konferencja w ramach Wojewódzkiego Tygodnia Seniora.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie Śląskie dla Seniora.

Miejski Dom Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68, Częstochowa

godz. 13.00

Obchody 25-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Więcej o jubileuszu na stronie ZDZ.

Filharmonia Śląska, ul. Sokolska 2, Katowice’

godz. 19.00

Uroczystość z okazji Święta Narodowego w 60 rocznicę Powstania 1956 na Węgrzech.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Galeria Sztuki Polskiej XIX w Sukiennicach, Rynek Główny 3, Kraków

Piątek, 21 października 2016

godz. 10.00

„Śląskie bezpieczne dla seniora” – konferencja w ramach Wojewódzkiego Tygodnia Seniora.

W otwarciu spotkania udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie Śląskie dla Seniora.

Aula, Wydział Biznesu, Finansów i Administracji, Uniwersytet Ekonomiczny, filia w Rybniku, ul. Rudzka 13c, Rybnik

godz. 11.30

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Więcej o jubileuszu na stronie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego, ul. Bolesława Chrobrego 4, Świętochłowice

godz. 16.30

Dzień nauczyciela regionalisty organizowany przez Związek Górnośląski.

W czasie spotkania członek Zarządu Henryk Mercik wręczy nagrody laureatom tytułu „Lider Edukacji Regionalnej” i „Przyjaciel kreatywnej edukacji regionalnej”.

Dom Śląski, ul. Stalmacha 17, Katowice

godz. 18.00

Obchody 25-lecia istnienia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa oraz członek Zarządu Henryk Mercik.

Akademia Muzyczna, ul. Zacisze 3, Katowice

Sobota, 22 października 2016

godz. 10.00

Obchody XIV Dnia Związkowca.

Organizatorem spotkania jest okręg śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego. W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Centrum Kultury Śląskiej, Zgoda, ul. Krauzego 1, Świętochłowice

godz. 11.00

II Bieg Białej Wstążki.

Impreza odbywa się na zakończenie Wojewódzkiego Tygodnia Seniora. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zjawisku przemocy w społeczeństwie i konieczności aktywnego przeciwstawiania się wszelkim jej przejawom. Tym razem uczestnicy pobiegną przeciwko przemocy wobec osób starszych.

Więcej na stronie Śląskie dla Seniora.

Park Śląski, Chorzów

godz. 18.00

Gala Nagród Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Teatr Rozrywki, ul. M. Konopnickiej 1, Chorzów

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-10-2016 14:49:10
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 19-10-2016 15:21:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Gramatyka
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713