Czas wygenerowania treści 2020-07-04 21:00:39

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 10-10-2016 do 16-10-2016

Poniedziałek, 10 października 2016

godz. 9.45

Uroczyste otwarcie Targów Biznes Expo.

W otwarciu uczestniczyć będzie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie organizatora.

Sala wielofunkcyjna B i C, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 10.00

Wojewódzka konferencja „Zaburzenia ze spectrum autyzmu”.

Spotkanie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Spotkanie rozpocznie prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Zaburzenia ze spectrum autyzmu”. Film podejmuje tematykę uwarunkowań powstawania zaburzeń ze spectrum autyzmu oraz prezentuje formy pomocy udzielane dzieciom i młodzieży w różnych placówkach województwa śląskiego. Zawiera informacje o diagnozie tych zaburzeń, objawach i przyczynach ich powstawania, a także o możliwościach udzielenia pomocy osobom, u których występują tego typu problemy.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.15

Konferencja prasowa inaugurująca VI Europejski Kongres MŚP.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak.

Sala wielofunkcyjna B i C, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 11.00

Inauguracja VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak. Tegorocznej edycji kongresu przyświecać będzie hasło „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.

W panelach dyskusyjnych udział wezmą członkowie Zarządu Województwa Śląskiego.

Organizatorem kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, współgospodarzem jest Województwo Śląskie.

Więcej na stronie kongresu.

Sala wielofunkcyjna A, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

Wtorek, 11 października 2016

godz. 9.00

Panel „Sytuacja MŚP w sektorze górniczym”.

Spotkanie odbywa się w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W dyskusji udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie kongresu.

Sala 11, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 10.00

Spotkanie eksperckie dotyczące procesu partycypacji społecznej w województwie śląskim. „Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne” – spotkanie warsztatowe w Cieszynie.

Spotkanie jest częścią akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Pierwszym etapem działań były odbywające się od połowy sierpnia 2016 spotkania z mieszkańcami regionu w specjalnym busie wyposażonym w mobilne studio filmowe. Uzyskane opinie zostaną wykorzystane i poddane dyskusji w trakcie kolejnego etapu procesu partycypacji – spotkań z ekspertami.

Spotkanie eksperckie o charakterze warsztatowym dotyczyć będzie kwestii „Kompetencji zawodowych, aktywności obywatelskiej i innowacji społecznych”.

Wcześniej odbyły się spotkania dotyczące subregionów województwa śląskiego (w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej) oraz dwa spotkania tematyczne („Infrastruktura transportowa, zielona, nowa energetyka”) w Żarkach i „Aktywność przedsiębiorcza i Innowacje na rzecz nowej gospodarki” w Gliwicach.

Punktem wyjścia do dyskusji w temacie długofalowego rozwoju regionu będzie „Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 Kierunek Śląskie 3.0”.

Szczegóły akcji na stronie turozmawiamy.slaskie.pl

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, b, c, Cieszyn

godz. 14.00

XXVIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Głównym tematem sesji będą inteligentne specjalizacje regionów. W trakcie obrad głos zabiorą m.in. Elżbieta Bieńkowska – komisarz Unii Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Inteligentne specjalizacje województwa śląskiego zaprezentuje wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek. Punk widzenia regionów europejskich przedstawią Goran Pauk – żupan Żupanii Szybenicko-Knińskiej (Chorwacja) oraz Günther Horzetzky – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Energii i Przemysłu Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). O doświadczeniach amerykańskich w tej dziedzinie opowie Steve Hill – dyrektor zarządzający, Nevada Governor’s Office of Economic Development.

O innowacyjnej gospodarce regionu mówić będzie prof. Marek Gzik – przewodniczący doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

W sprawie współpracy nauki i biznesu w dziedzinie innowacji głos zabierze Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Głównym punktem sesji będzie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania i kreowania innowacji. Program sesji dopełni wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Po zakończeniu sesji Sejmiku Województwa Śląskiego dojdzie do podpisania porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada.

Program sesji zamieszczono na stronie Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala konferencyjna 24, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 14.00

Panel „Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania, europejskie doświadczenia. cz. 2”.

Spotkanie odbywa się w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W dyskusji udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie kongresu.

Sala 1, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

Środa, 12 października 2016

godz. 10.00

Dzień Edukacji Narodowej.

W obchodach udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

godz. 11.30

Panel „Transport. Logistyka. Spedycja. Szanse i zagrożenia dla regionów”.

Spotkanie odbywa się w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej na stronie kongresu.

Sala 7, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 14.00

Panel „Przyszłość transportu wodnego i gospodarki wodnej z nim związanej w Polsce i Unii Europejskiej”.

Spotkanie odbywa się w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W dyskusji udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej na stronie kongresu.

Sala 11, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

Czwartek, 13 października 2016

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

Otwarcie Platformy Cyfrowej: Edukacja Regionalna Województwa Śląskiego: Przyroda, Kultura, Społeczeństwo (EDUŚ).

W otwarciu udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

Sobota, 15 października 2016

godz. 15.00

Sesja wspólna obrad Synodów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

W uroczystość udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Teatr im. Adama Mickiewicza, pl. Teatralny 1, Cieszyn

godz. 16.00

109 urodziny Teatru Śląskiego.

W ramach obchodów zaprezentowany zostanie spektakl „W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem” w reżyserii Roberta Talarczyka.

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, ul. Rynek 10, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 07-10-2016 13:53:57
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 11-10-2016 08:11:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Gramatyka
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713