Czas wygenerowania treści 2020-05-31 22:40:29

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 1-10-2016 do 9-10-2016

Niedziela, 2 października 2016

godz. 9.00

Start PKO Silesia Marathon 2016.

Ok. godz. 13:00 członek Zarządu Kazimierz Karolczak wręczy Puchar Marszałka Województwa Śląskiego najlepszym zawodnikom z województwa Salskiego.

Nagrody otrzyma trzech pierwszych zawodników w maratonie i półmaratonie, osobno kobiety i mężczyźni, którzy są mieszkańcami województwa śląskiego.

Urząd Marszałkowski przygotował dla uczestników biegu 5 tys. butelek wody mineralnej z logo województwa, które będą rozdawane na trasie. Pojawią się także namioty promocyjne województwa i bus akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”.

Silesia City Center, ul Chorzowska 107, Katowice

godz. 9.00

Dwudziesty przystanek akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”.

Celem akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy” jest informowanie i edukowanie mieszkańców w zakresie szeroko pojętej samorządności, ale też uzyskanie od nich informacji zwrotnej o tym, jak postrzegają region i jak chcieliby włączyć się w jego dalszy rozwój. W trakcie imprez działa specjalny bus wyposażony w mobilne studio filmowe. W efekcie rozmów powstaną krótkie wywiady z mieszkańcami, które zostaną umieszczone na urzędowym kanale YouTube. Uzyskane opinie zostaną też wykorzystane i poddane dyskusji w trakcie kolejnego etapu procesu partycypacji – spotkań z ekspertami.

Obok busa działać będzie specjalna Strefa Edukacji, w której animatorzy udzielają informacji o województwie i kompetencjach samorządu.

Podczas trwającej od początku sierpnia br. akcji Bus odwiedził już 19 imprez na terenie całego województwa Śląskiego. Po raz ostatni Bus zatrzyma się w Siemianowicach Śląskich przy trasie maratonu, na ok. 36 km, (ul. 27 Stycznia 3 - link: http://tiny.pl/gwj4b).

Szczegóły akcji na stronie turozmawiamy.slaskie.pl  

Poniedziałek, 3 października 2016

godz. 11.00

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Śląskiego.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Aula im. Kazimierza Popiołka, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, Katowice

godz. 13.00

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Aula „A” Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18 B, Gliwice

Wtorek, 4 października 2016

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

Konferencja z okazji zakończenia realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Teatr Nowy, pl. Teatralny 1, Zabrze

godz. 10.30

Konferencja prasowa dot. konsekwencji zmiany prawa wodnego.

W spotkaniu udział wezmą marszałek Wojciech Saługa, prezes GPW Łukasz Czopik i prezydenci miast Aglomeracji Górnośląskiej, m.in. Andrzej Kotala i Arkadiusz Chęciński.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 5 października 2016

godz. 9.30

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

godz. 10.00

Konferencja „Działalność muzeów jako wsparcie edukacji regionalnej”.

W otwarciu spotkania uczestniczył będzie członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej o spotkaniu na stronie organizatora.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Członek Zarządu Henryk Mercik spotka się z Sekretarzem Stanu ds. Europy i Mediów w Ministerstwie ds. Federacji, Europy i Mediów Nadrenii Północnej-Westfalii (RFN) dr. Markiem Janem Eumannem.

Sala Dębowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12.30

Spotkanie z okazji Dnia Zjednoczenia Niemiec.

Zaproszenie na spotkanie przyjął członek Zarządu Henryk Mercik.

Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

godz. 13.30

Spotkanie z delegacją kraju związkowego Burgenland (Austria).

W rozmowach udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Sala konferencyjna, Urząd Miasta, Rynek 2, Pszczyna

Czwartek, 6 października 2016

godz. 10.00

Spotkanie eksperckie dotyczące procesu partycypacji społecznej w województwie śląskim.

Spotkanie jest częścią akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. Pierwszym etapem działań były odbywające się od połowy sierpnia 2016 spotkania z mieszkańcami regionu w specjalnym busie wyposażonym w mobilne studio filmowe. Uzyskane opinie zostaną wykorzystane i poddane dyskusji w trakcie kolejnego etapu procesu partycypacji – spotkań z ekspertami.

Spotkanie eksperckie o charakterze warsztatowym dotyczyć będzie kwestii „Aktywność przedsiębiorcza i Innowacje na rzecz nowej gospodarki”.

Wcześniej odbyły się spotkania dotyczące subregionów województwa śląskiego (w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Częstochowie i Bielsku-Białej) oraz pierwsze spotkanie tematyczne („Infrastruktura transportowa, zielona, nowa energetyka”) w Żarkach.

Punktem wyjścia do dyskusji w temacie długofalowego rozwoju regionu będzie „Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 Kierunek Śląskie 3.0”.

Szczegóły akcji na stronie turozmawiamy.slaskie.pl

Politechnika Śląska, Gliwice

godz. 11.00

Konferencja prasowa otwierającą platformę ParadoxPower.pl.

Zaproszenie na spotkanie przyjął członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej na stronie organizatora.

Klub muzyczny PANORAMA, ul. Śląska 75 Katowice Ligota

godz. 11.30

Konferencja prasowa dot. działań antysmogowych.

W spotkaniu udział wezmą marszałek Wojciech Saługa, Andrzej Pilot – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i prezydenci: Rybnika Piotr Kuczera i Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

Urząd Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2, Rybnik

godz. 14.00

III edycja konferencji "Dąbrowa Górnicza - kierunek inwestycje. Inwestycje automotive - kierunek Dąbrowa Górnicza".

W obradach udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie organizatora.

Hotel Holiday Inn, al. Róż 1a, Dąbrowa Górnicza

godz. 17.00

Otwarcie 11 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii.

Spotkanie połączone będzie z jubileuszem XX-lecia Polskiego Klubu Koloproktologii. W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Więcej o sympozjum na stronie organizatora.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

7–8 października 2016

Konferencja „Zarządzanie nieruchomościami sportowymi”.

W obradach udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Więcej na stronie organizatora.

Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, Warszawa

Piątek, 7 października 2016

godz. 10.00

Konferencja prasowa nt. turystyki przemysłowej w Zabrzu.

W czasie spotkania omówione zostaną kolejne inwestycje w rozwój obiektów turystyki postindustrialnej w Zabrzu. W konferencji udział wezmą: członek Zarządu Henryk Mercik, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego Bartłomiej Szewczyk.

Sala witrażowa, Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19, Zabrze

godz. 11.30

Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Więcej na stronie organizatora.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Bolesława Chrobrego 6, Ruda Śląska

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 30-09-2016 15:55:39
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 05-10-2016 11:19:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Gramatyka
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713