Czas wygenerowania treści 2021-03-08 04:15:33

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 27-6-2016 do 3-7-2016

Poniedziałek, 27 czerwca2016

godz. 11.00

XXV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podczas posiedzenia rozpatrzone zostanie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2015 rok. Radni postanowią o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Śląskiego.

Przedstawiona zostanie także informacja „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo Śląskie 2016”.

W czasie obrad przewidziano podjęcie uchwał w sprawie m.in.:

 • przyjęcia Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030,
 • przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 • udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2016 roku”,
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów spółek:
  • Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Bucze w Górkach Wielkich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek, 28 czerwca 2016

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Konferencja prasowa pt. „Strategiczne projekty wspierające rozwój województwa śląskiego”.

W konferencji weźmie udział marszałek Wojciech Saługa.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 29 czerwca 2016

godz. 10.00

Seminarium „Geodezja wczoraj, dzisiaj, jutro”.

Spotkanie odbywa się w ramach jubileuszu 25-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Więcej na stronie instytucji.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Przedmiotem spotkania będzie przyszłość Oddziału w Gliwicach Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz sytuacja w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Rosomak SA w Siemianowicach Śląskich, Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy SA oraz Zakładu Mechanicznego Bumar-Mikulczyce SA.

Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność, ul. Floriana 7, Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 27-06-2016 07:44:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Gramatyka
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713