Czas wygenerowania treści 2021-04-14 14:08:58

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 20-4-2013 do 28-4-2013

Poniedziałek, 22 kwietnia 2013

godz. 11:00

XXXV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W programie obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Politechniki Śląskiej w Gliwicach nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gliwicach (działka nr 49),
  • zmiany Statutów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2013,
  • uchwalenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2013,
  • założenia Szkół Policealnych Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Gliwicach, Zabrzu, Raciborzu i Katowicach
  • utworzenia zespołu zwanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Raciborzu, Zabrzu, Rybniku i Gliwicach.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media:
przed Sesją o godz. 10.30 briefing Przewodniczącego Sejmiku dotyczący tematów obrad. W spotkaniu udział wezmą przewodniczący Komisji Sejmikowych.

Sala 279 (Kancelaria Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 23 kwietnia 2013

godz. 9.30

Konferencja Transportu Publicznego „Aktualne wyzwania publicznego transportu zbiorowego. Kreowanie wizerunku – jak komunikować się z mediami w sytuacjach kryzysowych oraz nowe uregulowania prawne”.

Spotkanie jest częścią Targów Transportu Publicznego Silesia KOMUNIKACJA 2013. W konferencji udział weźmie członek zarządu Stanisław Dąbrowa.

Więcej o targach
na stronie organizatora.

Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec

godz. 10.30

Regionalne obchody Ogólnopolskiego Święta Lasu.

W uroczystości uczestniczył będzie członek zarządu Stanisław Dąbrowa. Organizatorem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Panewnicka 76, Katowice

Środa, 24 kwietnia 2013

godz. 11.00

Konferencja prasowa – nowe lokale Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”.

W czasie spotkania restauracje otrzymają certyfikaty potwierdzające przejście certyfikacji i ich udział w projekcie. Zaprezentują również swoje potrawy wpisane do menu Śląskie Smaki.

Hotel Qubus, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 17.00

Wręczenie Dorocznych Nagród Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie.

W uroczystości udział weźmie marszałek Mirosław Sekuła.

Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, pl. Bankowy 1/3, Warszawa

Czwartek, 25 kwietnia 2013

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Piątek, 26 kwietnia 2013

godz. 9.00

Szkolenie „Poprawa wyniku finansowego i utrzymanie wysokiej jakości świadczeń w zarządzaniu podmiotami leczniczymi”.

W czasie spotkania wicemarszałek Mariusz Kleszczewski wygłosi referat „Rola samorządu w zapewnieniu finansowania podległym podmiotom leczniczym i kształtowaniu oferty świadczeń w oparciu o potrzeby zdrowotne w regionie”.

Więcej o szkoleniu
na stronie organizatora.

Zamek Bobolice k. Częstochowy

godz. 9.15

Konferencja „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020”.

Spotkanie jest częścią trwających konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Obrady otworzy wicemarszałek Aleksandra Gajewska.

Więcej o spotkanie
na stronie Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 11.00

Konferencja „Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej 2007-2013 woj. śląskim oraz założenia do WPR na lata 2014-2020”.

W obradach udział weźmie członek zarządu Stanisław Dąbrowa.

Więcej o konferencji
na stronie organizatora.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 70/126, Częstochowa

Niedziela, 28 kwietnia 2013

godz. 15.00

Otwarcie wystawy prac powstałych w ramach projektu „Warsztaty psychorozwojowe szansą na podniesienie kompetencji edukacyjnych u dzieci w wieku 10-12 lat z gminy Żarnowiec”.

W otwarciu udział weźmie członek zarządu Stanisław Dąbrowa.

Więcej o projekcie
na stronie organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, ul. Rynek 4, Żarnowiec

godz. 15.00

Festyn z okazji otwarcia ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ryczowie.

W uroczystości uczestniczył będzie członek zarządu Stanisław Dąbrowa.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18, Ryczów

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-04-2013 15:06:21
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 24-04-2013 07:58:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713