Czas wygenerowania treści 2021-04-14 13:21:40

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 3-12-2012 do 9-12-2012

Poniedziałek, 3 grudnia 2012

godz. 9:30

Konferencja podsumowująca wspólne działania na pograniczu polsko-słowackim wsparte projektem współpracy międzyregionalnej pn. „Innowacyjna współpraca – Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego”.

Sala Konferencyjna, Zamek Cieszyn, Zamkowa 3, Cieszyn

godz. 10:00

Uruchomienie instalacji solarnej w budynku Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Budynek I, oddział Psychiatryczno-Rehabilitacyjny, WSN, ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec

godz. 10:00

Finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

W programie m.in. finałowe przesłuchania przemówień i koncert zespołu ZSM w Tychach. Uczestnicy finału złożą także kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego. Zmagania potrwają do godz. 14:00.
Organizatorami krasomówczych zmagań są: Związek Górnośląski w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie. W otwarciu imprezy udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Więcej o konkursie na stronie www.krasomowczy.pl

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 13:00

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie kontynuacji współpracy na rzecz tworzenia warunków rozwojowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Dokument podpiszą Województwa Opolskie i Śląskie oraz Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

List podpisze marszałek Adam Matusiewicz.

Sala Konferencyjna „Oranżeria”, Zamek Cieszyn, Zamkowa 3, Cieszyn

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 13:00

Akademia z okazji Dnia Górnika organizowana przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. E. Orzeszkowej 1, Siemianowice Śląskie

godz. 13:00

Otwarcie inwestycji „Elektrociepłownia na bazie metanu z odmetanowienia kopalni”.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Aleksandra Banasiak.

Wydział V ZEC SA, ul. Szopienicka 58, Katowice

godz. 14:00

Podpisanie aktu założycielskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA utworzy Województwo Śląskie w partnerstwie z Województwem Opolskim, Krajem Morawsko-Śląskim z Republiki Czeskiej i Samorządowym Krajem Żylińskim z Republiki Słowackiej. Dokument podpiszą szefowie regionów: hejtman Miroslav Novak, predsed Juraj Blanár, marszałek Józef Sebesta oraz marszałek Adam Matusiewicz. To pierwsze tego typu ugrupowanie w Polsce.
TRITIA ma na celu promowanie i wspieranie efektywnej współpracy międzynarodowej poprzez regiony-założycieli. EUWT stworzy także spójność ponad granicami w szerokim obszarze; przedstawi i realizować będzie wspólne projekty dla strategicznego rozwoju, a ostatecznie dla uproszczenia codziennego życie mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Główne obszary współpracy to: energia i środowisko, transport, gospodarka i turystyka. Pod uwagę bierze się też zarządzanie kryzysowe, zasoby ludzkie, edukację, w tym zacieśnienie współpracy między uczelniami, instytucjami publicznymi, kulturę i sport.

Sala Konferencyjna „Oranżeria”, Zamek Cieszyn, Zamkowa 3, Cieszyn

Spotkanie otwarte dla mediów

godz. 18:00

Akademia Barbórkowa organizowana przez Katowicki Holding Węglowy SA.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Aleksandra Banasiak.

Teatr Śląski, Rynek 2, Katowice

Wtorek, 4 grudnia 2012

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:00

Święto Politechniki Częstochowskiej.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Aula, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 19, Częstochowa

godz. 11:00

Akademia barbórkowa organizowana przez Jastrzębską Spółkę Węglową i kopalnię Jas-Mos.

W uroczystości uczestniczyć będzie marszałek Adam Matusiewicz.

Kino Centrum, ul. J. Piłsudskiego 27, Jastrzębie-Zdrój

godz. 13:00

Obchody 85-lecia Polskiego Radia Katowice.

W uroczystości udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

PR Katowice, ul. Ligonia 29, Katowice

godz. 13:00

Śląska Gala Wolontariatu.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Kinoteatr „Rialto”, ul. św. Jana 24, Katowice

godz. 14:10

Nadanie Gmachowi Sejmu Śląskiego statutu Pomnika Historii.

W uroczystości udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 5 grudnia 2012

godz. 10:00

IV posiedzenie Komitetu Sterującego projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego23, Katowice

godz. 11:00

Obchody 80-lecia Archiwum Państwowego w Katowicach.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Jerzy Gorzelik.

Archiwum Państwowe, ul. Józefowska 104, Katowice

godz. 11:00

Szkolenie „Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwie”.

W pierwszym z cyklu 15 szkoleń udział weźmie członek Zarządu Aleksandra Banasiak. Szkolenia odbywać się będą w gminach realizujących budowę targowisk w ramach programu „Mój rynek”. Organizatorem szkoleń jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Więcej o programie


Blachownia

godz. 11:00

Eurowyzwanie - finał konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i Europejskim Funduszu Społecznym.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 6 grudnia 2012

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 14:45

Posiedzenie komisji mieszanej ds. współpracy Województwa Śląskiego z Obwodem Czernowieckim (Ukraina).

W obradach udział weźmie członek Zarządu Aleksandra Banasiak. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim jest najwazniejszym punktem pobytu delegacji w Województwie Śląskim. W programie 2-dniowej wizyty zaplanowano m.in. spotkania w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” oraz w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Goście z Ukrainy zobaczą m.in. budowę nowego Muzeum Śląskiego, zwiedzą Klasztor Jasnogórski i Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Wezmą też udział w koncercie Filharmonii Śląskiej.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 7 grudnia 2012

godz. 12:00

Jubileusz 85-lecia istnienia Śląskiego Związku Szermierczego.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:00

Wręczenie nagrody „Cegły z Gazety. Nagrody im. Janoscha”

W uroczystości udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

Restauracja Kryształowa, ul. Warszawska 5, Katowice

godz. 18:00

Wręczenie nagród w XII edycji konkursu „Jurajski Produkt Roku”.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Klub Politechnik, al. Armii Krajowej 23/25, Częstochowa

Niedziela, 9 grudnia 2012

godz. 9:45

Uroczystość objęcia całości obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie śląskim przez spółkę Koleje Śląskie.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

Peron 5, Dworzec kolejowy, ul. Wojewódzka, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 30-11-2012 17:37:03
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 05-12-2012 09:36:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713