Czas wygenerowania treści 2021-03-08 04:19:50

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 26-11-2012 do 2-12-2012

26-27 listopada 2012

Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

Tematem obrad będzie m.in. współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w procesie wdrażania cyfryzacji.
Szefowie regionów omówią m.in. kwestie integracji społecznej, instytucjonalnego wsparcia wykluczonych i polityki prorodzinnej oraz reformy kształcenia zawodowego w Polsce, a także organizacji kształcenia zawodowego przy wsparciu środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zasad finansowania z budżetu państwa prac konserwatorskich oraz działalności Izb Rolniczych w Polsce. Marszałkowie dyskutować będą nad zwiększeniem wolumenu inwestycji zagranicznych w Polsce.

Gośćmi konwentu będą m.in. Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji, Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jacek Foksa – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Sportu i Turystyki, Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju oraz Sławomir Majman – Prezes PAIiIZ.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Więcej na stronie
organizatora.

Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wielkopolski

Poniedziałek, 26 listopada 2012

godz. 12:00

Akademia Barbórkowa organizowana przez Główny Instytut Górnictwa.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Jerzy Gorzelik.

Aula im. prof. Marcina Boreckiego, GIG, pl. Gwarków 1, Katowice

godz. 13:00

Otwarcie Oddziału Hematologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie.

W uroczystości uczestniczył będzie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Szpital Specjalistyczny, ul. Bialska 104/118, Częstochowa

Wtorek, 27 listopada 2012

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 13:00

Zawieszenie wiechy na nowo budowanym pawilonie żyraf w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

W uroczystości udział weźmie członek zarządu Aleksandra Banasiak.

ZOO, Park Śląski, Chorzów

Środa, 28 listopada 2012

godz. 9:00

Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji.

W otwarciu spotkania udział weźmie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Sala posiedzeń Senatu, Uniwersytet Ekonomiczny, ul. bpa Stanisława Adamskiego 7, Katowice

godz. 10:00

Konferencja „Zdrowie dzieci i młodzieży – interdyscyplinarna promocja zdrowia”.

Spotkanie jest częścią projektu „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły – zdrowa rodzina”. W czasie konferencji przedstawione zostaną kwestie m.in. nauczania o nowotworach w szkołach, zagrożenia hałasem, zaburzeń odżywiania oraz tych o podłożu psychicznym.

Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży będąca najskuteczniejszą inwestycją w poprawę zdrowotności mieszkańców województwa śląskiego. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, pedagogów, wychowawców, opiekunów, koordynatorów szkolnych i powiatowych realizujących programy profilaktyczne.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 10:30

Warsztaty „Najwyższy czas na Design”.

Spotkanie poświęcone będzie strategii rozwoju opartego na designie.

W otwarciu warsztatów uczestniczył będzie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

godz. 12:00

Posiedzenie Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

W obradach weźmie udział wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 15:00

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49a, Katowice

godz. 18:00

Otwarcie „Odlotowej Galerii”.

Galeria ma być przyjaznym miejscem do spędzania wolnego czasu przez podróżnych oraz zapoznania się z publikacjami o designie i sztuce. Będzie to także miejsce prezentacji śląskich instytucji związanych z designem, jak również historii kultury materialnej na Śląsku. Pierwszą prezentacją będzie wystawa pokonkursowa Odlotowy mebel (28.11-20.12.2012).

Organizatorem galerii jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Design Silesia i Katowice Airport. W uroczystości uczestniczył będzie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Taras widokowy, Terminal II, Katowice Airport, ul. Wolności 90. Ożarowice

Czwartek, 29 listopada 2012

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 12:00

Spotkanie dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W dyskusji samorządowców z subregionu centralnego wraz dziennikarzami udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego8, Sosnowiec

Uwaga media: wjazd od ulicy Orląt Lwowskich

godz. 17:00

Wernisaż wystawy „Tradycje górnicze Zaolzia”.

W otwarciu udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19

Piątek, 30 listopada 2012

godz. 10:00

VI Forum Producentów.

Organizatorem spotkania jest Amerykańska Izba Handlowa w Polsce. W otwarciu forum udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

Więcej o forum
na stronie internetowej organizatora.

Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

godz. 11:00

Otwarcie Budynku Centralnej Izby Przyjęć oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.

W uroczystości uczestniczył będzie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, Katowice

godz. 11:00

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14:00

Spotkanie Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Adam Matusiewicz.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 17:00

Akademia z okazji Dnia Górnika organizowana przez Kompanię Węglową SA.

W spotkaniu udział wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Opera Śląska, Stanisława Moniuszki 21/23, Bytom

Sobota, 1 grudnia 2012

godz. 17:00

Koncert „Pasja życia”.

Zaproszenie na koncert organizowany przez Fundację ISKIERKA przyjęła wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. De Gaulle'a 17, Zabrze

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-11-2012 15:15:15
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 28-11-2012 16:28:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713