Czas wygenerowania treści 2021-03-04 23:16:21

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 14-3-2011 do 20-3-2011

Poniedziałek, 14 marca 2011

godz. 10:00

VI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W porządku przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego,
  • przyjęcia oświadczenia dotyczącego bezpłatnego korzystania z odcinków autostrad A1 i A4 na terenie województwa śląskiego,
  • udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012,
  • przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 oraz Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011,
  • przekształceń w jednostkach ochrony zdrowia.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 12:00

Otwarcie nowo wyposażonej Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

WSS nr 5, pl. Medyków 1, Sosnowiec

Wtorek, 15 marca 2011

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46 , Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 13:00

Spotkanie w ramach obchodów patrona piekarzy i cukierników – św. Klemensa „Kołocz Śląski – produktem regionalnym”.

Spotkanie organizowane jest przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jego celem jest zaprezentowanie środowisku rzemieślniczemu tematyki produktów tradycyjnych i regionalnych w Unii Europejskiej, m.in. aspektów prawnych znaków i nazw chronionych. W spotkaniu uczestniczyć będzie wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Dom katechetyczny parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Migdałowców, Katowice Kostuchna

16–17 marca 2011

Misja gospodarcza Województwa Śląskiego w Asturii (Hiszpania).

W delegacji uczestniczył będzie członek Zarządu Jerzy Gorzelik oraz przedstawiciele Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

W programie misji znalazły się m.in. spotkania w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Księstwa Asturii, Biurze na Rzecz Równowagi Rozwoju, Zmian Klimatycznych i Zaangażowania Społecznego oraz rozmowy z przedstawicielami Biura Programów Europejskich, Kształcenia i Zatrudnienia.

Jerzy Gorzelik spotka się m.in. z Ministrem Przemysłu i Pracy Księstwa Asturii Graciano Torre Gonzálezem oraz Ministrem Edukacji i Nauki Herminio Sastre. Zaplanowano także zwiedzanie Asturyjskiego Parku Technologicznego.
Tematyka rozmów dotyczyć będzie m.in. ochrony powietrza, zagospodarowania odpadów pogórniczych powstałych przy wydobyciu węgla kamiennego i rud metali oraz odpadów niebezpiecznych związanych z przemysłem metalurgicznym i chemicznym, a także rewitalizacją obszarów poprzemysłowych.

Poruszone zostaną zagadnienia wykorzystania funduszy europejskich w programach badawczo-rozwojowych, kwestie edukacji regionalnej oraz zainteresowania śląskich instytucji europejską współpracą terytorialną i rozwojem regionalnym.

Czwartek, 17 marca 2011

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 17:00

Spotkanie podsumowujące wizytę studyjną w ramach projektu Comenius – „Habiter le paysage – Zamieszkujemy krajobrazy”.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Aleksandra Banasiak.

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, ul. Częstochowska 1, Lipie

Piątek, 18 marca 2011

godz. 10:00

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W obradach udział weźmie członek Zarządu Aleksandra Banasiak.

Raciborskie Centrum Kultury ul. Fryderyka Chopina 21, Racibórz

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 11-03-2011 14:46:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713