Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:41:12

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 9-10-2010 do 17-10-2010

Sobota, 9 października 2010

Uroczystość nadania imienia Krystyny Bochenek, wicemarszałka Senatu IV kadencji Szkole Podstawowej i Przedszkolu z nauczaniem języka polskiego w Poljana Mikuli.

W wizycie organizowanej przez Marszałka Senatu RP udział weźmie marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Poljana Mikuli, Rumunia.

Poniedziałek, 11 października 2010

godz. 13:00

Konferencja Investment & Business Forum

Głównym tematem obrad jest współpraca transgraniczna między Polską, Czechami i Słowacją. W konferencji udział weźmie marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Hotel Clarion, Ostrava, Republika Czeska

godz. 11:00

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski.

Centrum Języków Europejskich- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, Częstochowa

Wtorek, 12 października 2010

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Środa, 13 października 2010

godz. 10:00

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania uhonorowani zostaną nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
Załużnym dla oświaty i regionu nauczycielom wręczone zostaną nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14:00

Wręczenie nagród w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2010"

W programie uroczystości przewidziano także wręczenie nagród internautom biorącym udział w głosowaniu oraz laureatom konkursu Architektura Roku oraz prezentację nagrodzonych i wyróżnionych realizacji. Konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna" organizowany co roku przez Zarząd Województwa promuje najlepsze rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne zrealizowane w naszym regionie w ubiegłym roku kalendarzowym. Nagrody wręczy marszałek Bogusław Śmigielski.

Więcej o konkursie

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 14 października 2010

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:00

Wkopanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kusiętach.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Województwa Mariusz Kleszczewski.

Zespół Szkół w Kusiętach, Gmina Olsztyn

godz. 11:00

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Tematem spotkania jest restrukturyzacja PKP Cargo SA ze szczególnym uwzględnieniem Górnośląskiego, Śląskiego i Śląsko- Dąbrowskiego Zakładu Cargo SA. W obradach udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski.

Sala konferencyjna 106, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Katowice

14-15 października 2010

III Forum Polityki Gospodarczej "Śląskie 2013+"

Na Forum organizowane przez Zarząd Województwa Śląskiego zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego, samorządu, środowisk gospodarczych i naukowych oraz biznesu oraz goście z zagranicy. Spotkanie to ma pomóc ustalić stojące przed regionem wyzwania i bariery rozwoju. W obradach udział wezmą marszałek Bogusław Śmigielski oraz wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.

Program Forum

Hotel Stok, ul. Jawornik 52A, Wisła

Piatek, 15 października 2010

godz. 10:00

Festiwal Piosenki Europejskiej „Zaśpiewaj z EFSem”.

Festiwal, organizowany w ramach obchodów Dnia Języków Europejskich, ma na celu promocję kultury krajów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz propagowanie czwartej edycji konkursu „Dobre Praktyki" Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, w tym beneficjenci ostateczni projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2010, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności wokalno-instrumentalne w podziale na trzy kategorie wiekowe.

Więcej o festiwalu


Kinoteatr Rialto, ul. św. Jana 24, Katowice

Sobota, 16 października 2010

godz. 9:00

Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci na terenach uprzemysłowionych"

W obradach udział weźmie członek Zarządu Województwa Mariusz Kleszczewski.

Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, ul. Opolska 26, Tarnowskie Góry

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 10-10-2010 22:21:52
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 13-10-2010 15:11:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713