Czas wygenerowania treści 2021-03-04 22:38:37

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 23-8-2010 do 29-8-2010

Wtorek, 24 sierpnia 2010

godz. 8:30
Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.
Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:00
Konferencja prasowa Marszałka Województwa Śląskiego dotycząca Dni Województwa Śląskiego.
Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, Katowice

Środa, 25 sierpnia 2010

godz. 10:00
LV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
W programie informacja o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, według stanu na 30 czerwca 2010 roku oraz podjęcie uchwał m.in. w sprawach:

  • upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na rok 2011 na realizację projektu pod nazwą: Śląska sieć punktów dostępu do informacji
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnego z celami dokumentu pod nazwą: Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych
  • udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych na skutek powodzi i intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży
  • przyjęcia oświadczenia dotyczącego uczczenia 30. rocznicy Polskiego Sierpnia i powstania NSZZ Solidarność

Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek , 26 sierpnia 2010

godz. 8:30
Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.
Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
Spotkanie bez udziału mediów.

26-28 sierpnia 2010

Zakończenie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.
W ramach Szczytu odbędzie się spotkanie szefów regionów RTW przybyłych na zakończenie X Szczytu Młodzieży: Hannelore Kraft, premier Północnej Nadrenii-Westfalii, minister ds. europejskich Angeliki Schwall-Düren oraz Françoise Dal – Wiceprzewodniczącej Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais ds. Europejskich. Udział w spotkaniu weźmie Wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski. Ponadto zaplanowano udział w debacie z młodymi uczestnikami Szczytu Młodzieży 2010, projekcie pt. „Ruhr-Atol” oraz wernisażu i okolicznościowym koncercie w Muzeum Przemysłu w Oberhausen.
Dusseldorf, Niemcy

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-08-2010 22:49:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713