Czas wygenerowania treści 2021-04-14 13:30:43

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 14-12-2009 do 20-12-2009

Poniedziałek, 14 grudnia 2009

godz. 10:00

Spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z Marszałkami Województw RP.

W rozmowach udział weźmie marszałek Bogusław Śmigielski. Spotkanie dotyczyć będzie koordynacji inicjatyw samorządów województw podejmowanych w ramach współpracy transgranicznej i regionalnej z partnerami zagranicznymi.

Pałacyk MSZ, ul. Foksal 6, Warszawa

godz. 10:00

Konferencja podsumowującą dwa lata działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W czasie spotkania zostaną podsumowane dotychczasowe konkursy oraz przedstawione zasady promocji projektów.

Program konferencji dostępny jest na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 17:00

Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za 2009 rok.

Nagrody wręczy wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.

Kinoteatr "Rialto", ul. Św. Jana 24, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek, 15 grudnia 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:30

Spotkanie opłatkowe Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Mariusz Kleszczewski.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej, ul. Ząbkowicka 44

godz. 15:00

Spotkanie Barbórkowo - Opłatkowe Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce.

W spotkaniu udział weźmie Marszałek Bogusław Śmigielski.

"Marysin Dwór", ul. Pukowca 17a, Katowice

godz. 19:00

Benefis profesora Franciszka Kokota z okazji jego 80. urodzin.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Mariusz Kleszczewski.

Teatr Śląski, Rynek 2, Katowice

Środa, 16 grudnia 2009

godz. 13:00

Otwarcie kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Mariusz Kleszczewski.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67

godz. 16:00

Obchody 28. Rocznicy Pacyfikacji Kopalni "Wujek". W uroczystościach uczestniczyć będzie marszałek Bogusław Śmigielski.

godz. 16:00 - Msza Święta w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Piękna 8, Katowice)

godz. 17:30 - Przemarsz pod Pomnik - Krzyż

godz. 18:00 - Uroczystości pod pomnikiem (ul. Wincentego Pola, Katowice)

  • odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. J. Popiełuszkę,
  • nadanie placowi przed kopalnią nazwy Plac NSZZ "Solidarność",
  • Apel Poległych, składanie wieńców i kwiatów.

Pomnik ku czci poległych górników z KWK "Wujek", ul. Wincentego Pola, Katowice

Czwartek, 17 grudnia 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:00

XLV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podczas obrad zaprezentowane zostaną projekty realizowane w ramach otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Przedstawione zostanie także sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego za lata 2007-2008. W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego,
  • w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok,
  • aplikowania Województwa Śląskiego o środki na realizację projektu pod nazwą: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),
  • udzielenia pomocy humanitarnej dla Obwodu Czerniowieckiego (Ukraina) w związku z epidemią grypy,
  • przyjęcia apelu dotyczącego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych w Województwie Śląskim.

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 13:00

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Uroczystość odbędzie się w przerwie obrad Sejmiku.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 15:00

Spotkanie opłatkowe Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

W spotkaniu wezmą także udział duchowni, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej oraz ludzie kultury i nauki.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Piątek, 18 grudnia 2009

godz. 9:30

Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Sala nr 407, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice

godz. 10:30

Konferencja "Wzrost potencjału regionu poprzez inwestycje sektora publicznego i prywatnego".

Celem konferencji jest przedstawienie wniosków i rekomendacji powstałych podczas realizacji pięciu badań przeprowadzonych w ramach projektów systemowych Poddziałania 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program konferencji na stronie RPO.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2008 roku.

Nagrody wręczy członek Zarządu Mariusz Kleszczewski.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14:00

Spotkanie Wigilijne Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Zbyszek Zaborowski

Sala Balowa, Pałac, ul. Zamkowa 3, Koszęcin

godz. 18:00

Wręczenie Nagród Stanisława Ligonia przyznawanych przez Polskie Radio Katowice.

W uroczystości uczestniczył będzie wicemarszałek Zbyszek Zaborowski

Studio koncertowe PR Katowice, ul. Ligonia 29, Katowice

Sobota, 19 grudnia 2009

godz. 11:00

Wręczenie XXXVII Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia.

W uroczystości uczestniczył będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Audytorium, Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 11-12-2009 13:57:24
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 14-12-2009 12:58:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713