Czas wygenerowania treści 2020-07-09 13:29:26

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 9-11-2009 do 15-11-2009

9-10 listopada 2008

Posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Współpracy między Województwem Śląskim i Regionem Nord-Pas de Calais (Francja).

Delegacji przewodniczy wicemarszałek Zbyszek Zaborowski. W czasie posiedzenia omówione zostaną m.in. kwestie nowych obszarów współpracy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, badań i innowacyjności oraz promocji regionów.
W programie wizyty znalazło się także spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lille, prezentacje projektu "Union" dotyczącego kompleksowej rewitalizacji centrum miasta Roubaix oraz zwiedzanie "Eura Technologies" - nowo otwartego centrum nowych technologii.

Lille, Nord-Pas de Calais, Francja

9-10 listopada 2008

17. Doroczna Konferencja Sieci "Regionów dla Zdrowia" Światowej Organizacji Zdrowia.

Województwo Śląskie należy do sieci regionów promujących zdrowie WHO. Tematem spotkania będą działania na rzecz zrównoważonej polityki zdrowotnej. W obradach udział weźmie członek Zarządu Mariusz Kleszczewski. W listopadzie 2005 podobna konferencja odbyła się w Katowicach.

Midland Hotel, Manchester, 16 Peter St., Wielka Brytania

Poniedziałek, 9 listopada 2008

godz. 9:30

Seminarium "Skuteczne partnerstwo w polityce spójności UE - Przykłady dobrej praktyki".

W obradach udział wezmą m.in. Krzysztof Pater - Przewodniczący Sekcji ECO Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Elżbieta Bieńkowska- Minister Rozwoju Regionalnego, Jan Olbrycht - poseł do Parlamentu Europejskiego. Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

Program konferencji

Sala Turkusowa, Hotel Qubus Prestige, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 10:00

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego.

Podczas konferencji omówione zostaną problemy związane z rozwojem rolnictwa i aktywizacją środowisk wiejskich regionu. Forum odbywa się corocznie od 2002 roku. Sołtysi Województwa Śląskiego przedstawią problemy terenów wiejskich i ich mieszkańców. W czasie spotkania zostaną wręczone nagrody laureatom VI edycji konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego". Forum towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek nagrodzonych wsi. W obradach udział weźmie wicemarszałek Adam Stach.

Program forum

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 11:30

Sesja naukowa z okazji XX-lecia Związku Górnośląskiego "Kultura religijna na Śląsku - historia i teraźniejszość".

Sesja jest częścią obchodów X Dni Suszca. W konferencji udział weźmie członek Zarządu Piotr Spyra.

Dom Kultury, ul. Ogrodowa 22, Suszec

Wtorek, 10 listopada 2008

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 13:00

Konferencja z okazji 90. rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli.

W uroczystości uczestniczyć będzie marszałek Bogusław Śmigielski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 17:00

Koncert z okazji Święta Niepodległości.

Zaproszenie na koncert przyjął członek Zarządu Piotr Spyra. Organizatorem uroczystości jest Samorząd Gminy Kobiór.

Gminny Dom Kultury, ul. ul. Centralna 16, Kobiór

Środa, 11 listopada 2009

godz. 12:30

Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystości poprzedzi (godz. 10:30) Msza Święta w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach celebrowana przez Ks. Abpa Damiana Zimonia. Oprawa artystyczna przygotowana została przez Chór Filharmonii Śląskiej pod batutą Jarosława Wolanina. Następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zostaną złożone kwiaty, odbędzie się także apel poległych oraz defilada. W uroczystościach uczestniczyć będzie marszałek Bogusław Śmigielski.

Archikatedra Chrystusa Króla, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, Katowice

godz. 14:00

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości.

Uroczystość połączona będzie z nadaniem Sztandaru Powiatu Pszczyńskiego. W obchodach udział weźmie członek Zarządu Piotr Spyra.

Urząd Miasta, Rynek 2, Pszczyna

Czwartek, 12 listopada 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Piątek, 13 listopada 2009

godz. 11:15

Posiedzenie Komisji ds. Konstytucyjnych i Sprawowania Rządów w Europie (CONST) Komitetu Regionów.

W obradach uczestniczyć będzie marszałek Bogusław Śmigielski.

Sala JDE 52, Komitet Regionów, Rue Belliard 99-101, Bruksela, Belgia

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 06-11-2009 13:55:30
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 09-11-2009 12:38:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713