Czas wygenerowania treści 2020-07-09 12:52:12

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 10-11-2008 do 15-11-2008

9-10 listopada 2008

Obrady plenarne XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

Połączone one będą z uroczystościami z okazji 10-lecia Samorządów Województw. Gościem zjazdu będzie prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

W obradach uczestniczyć będzie Zarząd Województwa Śląskiego.

Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, Szczecin

Poniedziałek, 10 listopada 2008

godz. 10:00

Międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowane dla upamiętnienia 70. rocznicy Nocy Kryształowej.

W spotkaniu uczestniczyć będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Więcej o konferencji (strona internetowa muzeum)

Muzeum Górnośląskie, ul. W. Korfantego 34, Bytom

godz. 18:00

Gala "Ambasador Polszczyzny"

Ambasador Polszczyzny jest projektem Prezydium Rady Języka Polskiego, którego celem jest pielęgnowanie języka ojczystego Projekt jest organizowany przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Śląskiego.

Więcej o projekcie.

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach

Wtorek, 11 listopada 2008

godz. 9:30

Członek Zarządu Mariusz Kleszczewski otrzyma najwyższe odznaczenie przyznane przez kapitułę Żołnierzy-Górników za pomoc udzieloną Wojewódzkiej Radzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w tworzeniu sieci Szpitali Przyjaznych Kombatantom.

Odznaczenia otrzymają także dyrektorzy szpitali wchodzących w system.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12:30

Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystości poprzedzi (godz. 10:30) Msza Święta w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zostaną złożone kwiaty, odbędzie się apel poległych oraz defilada. W uroczystościach uczestniczyć będzie Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Program uroczystości

Archikatedra Chrystusa Króla, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, Katowice

godz. 16:30

Uroczystość "Polska i reminiscencje śląskie" zorganizowana z okazji: dziewięciu wieków Raciborza, 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 2. rocznicy odsłonięcia i poświęcenia pomnika Abpa J. F. Gawliny.

W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Domu Kultury "Strzecha", ul. Londzina 38, Racibórz

godz. 18:00

"Póki żyjemy...." - wieczór wspomnień z udziałem byłych więźniów KL Auschwitz.

Organizatorem spotkania jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich. W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Teatr Śląski, Rynek 2, Katowice

12-14 listopada 2008

Marszałek Bogusław Śmigielski uda się z oficjalną delegacją Województwa Śląskiego do Kraju Związkowego Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy).

Podczas wizyty przewidziano m.in. rozmowy z Minister Gospodarki, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Energii Północnej Nadrenii-Westfalii Christe Thoben, Sekretarzem Stanu ds. Kultury Hansem Heinrichem Grosse-Brockhoff oraz Sekretarzem Günterem Kozlowskim z Ministerstwa Budownictwa i Transportu. W programe pobytu znalazło się też spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, zwiedzanie Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen oraz wizyta w Grevenbroich - gdzie powstaje nowoczesna elektrownia wytwarzająca energię z węgla brunatnego. W delegacji uczestniczyć będzie także wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.

W piątek, 14 listopada, w południe odbędą się rozmowy marszałka Bogusława Śmigielskiego z premierem Północnej Nadrenii-Westfalii Dr Jürgenem Rüttgersem. Następnie podpisane zostanie "Wspólne Oświadczenia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Związkowym Pólnocna Nadrenia-Westfalia". Porozumienie jest rozszerzeniem zapisów umowy zawartej 1 września 2000 roku w Katowicach.

Kancelaria Stanu, Düsseldorf, Niemcy

Środa, 12 listopada 2008

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 13:00

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursu Prac Dyplomowych wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W czasie uroczystości członek zarządu Piotr Spyra wręczy nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za pracę dotyczącą naszego regionu.

Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, Katowice

Czwartek, 13 listopada 2008

godz. 10:00

Konferencja "Kreowanie zmiany społecznej w polityce regionalnej".
Konferencja przygotowywana jest w ramach projektu Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W otwarciu dwudniowego spotkania udział weźmie członek zarządu Mariusz Kleszczewski.

Więcej o konferencji na stronie ROPS

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Muflon", ul. Sanatoryjna 32, Ustroń

godz. 18:00

Spotkanie inauguracyjne Górnośląskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

W obradach uczestniczyć będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Więcej o GROM.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 14 listopada 2008

godz. 17:00

Wręczenie nagród im. Ks. Józefa Londzina.

W uroczystości organizowanej przez Powiat Bielski uczestniczyć będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Teatr Polski, ul. 1 Maja 1, Bielsko-Biała

Sobota, 15 listopada 2008

godz. 17:00

Wręczenie nagród "CZARNY DIAMENT" przyznawanych przez Izbę Przemysłowo - Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.

Teatr Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1, Rybnik

godz. 18:00

Jubileuszowe XXX "Wieczory u Telemanna".

Zaproszenie na koncert przyjął członek Zarządu Piotr Spyra.

Sala Lustrzana, Muzeum Zamkowe, ul. Brama Wybrańców 1, Pszczyna

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 07-11-2008 15:34:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713