Czas wygenerowania treści 2021-04-14 14:04:36

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 16-6-2008 do 22-6-2008

Poniedziałek, 16 czerwca 2008

godz. 10:00

Podsumowanie XIV edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008".

W czasie uroczystości marszałek Bogusław Śmigielski wręczy puchary laureatom turnieju z Województwa Śląskiego.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 11:40

Konferencja prasowa Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej "Wyzwania Programu Kapitał Ludzki".

W konferencji wezmą udział również Georges Kintzele - z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej, Mariusz Kleszczewski - wicemarszałek Województwa Śląskiego, Jarosław Pawłowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Na spotkaniu omówione zostaną postępy we wdrażaniu Programu Kapitał Ludzki oraz pierwsze dane dotyczące korzystających z pomocy. Konferencja związana jest z dbywającym się w Katowicach dwudniowym posiedzeniem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Qubus Hotel Prestige, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 12:10

III posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Gościem posiedzenia będą: Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Georges Kintzele - szef polskiej sekcji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej oraz Mariusz Kleszczewski - wicemarszałek Województwa Śląskiego. Organizatorem posiedzenia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Obrady poprowadzi Jarosław Pawłowski - podsekretarz stanu w MRR. Obrady będą kontynuowane w dniu następnym.

Qubus Hotel Prestige, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 13:00

Podpisanie umów o dofinansowanie Projektu Kluczowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Będą to pierwsze porozumienia o dofinansowanie w ramach RPO podpisane przez Województwo Śląskie. W czasie spotkania podpisane zostaną umowy na zadania:

  • "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej",
  • "Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III".

W uroczystości uczestniczyć będzie Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult oraz prezydent Bytomia Piotr Koj.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek, 17 czerwca 2008

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Środa, 18 czerwca 2008

godz. 9:00

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 13:00

Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne powołanego przez Konwent Marszałków.

W rozmowach uczestniczyć będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ul. Niepodległości 18, Poznań

Czwartek, 19 czerwca 2008

godz. 10:00

XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie posiedzenia przedstawione zostanie sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego za lata 2003-2006. W porządku obrad przewidziano także podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • zmiany Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego w kwocie 5.000.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na kontynuację inwestycji pod nazwą: Szpital Śląski w Cieszynie - rozbudowa i modernizacja - dział diagnostyczno-zabiegowy,
  • upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2011 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 16:00

Sesja Rady Miejskiej w Lędzinach.

W uroczystym posiedzeniu udział weźmie członek Zarządu Piotr Spyra.

Urząd Miasta, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

Piątek, 20 czerwca 2008

godz. 10:00

Konferencja "Rynek zdrowia, a zmiany udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w 2008 roku".

W otwarciu uczestniczyć będzie członek Zarządu Mariusz Kleszczewski. Organizatorem spotkania jest Oddział Śląski Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Hotel "Wilga", ul. Zdrojowa 7, Ustroń

godz. 12:30

Marszałek Bogusław Śmigielski spotka się z Konsulem Generalnym Republiki Austrii w Krakowie Christophe'm Cesk'ą

Głównym tematem rozmów będzie współpraca ze Styrią, zwłaszcza na płaszczyźnie kulturalnej.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Uwaga media: Foto na początku spotkania. Komunikat biura prasowego po zakończeniu rozmów.

Sobota, 21 czerwca 2008

godz. 12:00

Wizyta szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie.

Nieformalna wizyta ambasadorów w Województwie Śląskim odbywać się będzie już po raz drugi. Dwudniowa impreza ma charakter promocyjny, służy prezentacji walorów regionu. Gospodarzami imprezy będą: marszałek Bogusław Śmigielski i wojewoda Zygmunt Łukaszczyk. W programie wizyty zaplanowano wizytę w Muzeum Śląskim w Katowicach, prezentację Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Pałacowego w Rudach koło Gliwic. Goście wysłuchają też koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". W drugim dniu ambasadorzy wezmą udział w VI Wielkim Pikniku Pszczyńskim.

Sala Złota, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Niedziela, 22 czerwca 2008

godz. 11:00

Wielki Piknik Pszczyński.

Organizowany po raz szósty piknik pod hasłem "Regiony Europy i Świata" połączony jest z obchodami Święta Narodowego Słowenii. W programie imprezy znalazły się m.in. chód sportowy pod patronatem Roberta Korzeniowskiego, sadzenie drzewka europejskiego, bicie kulinarnego rekordu Guinness'a - Tort "Unia Europejska", EUROQUIZ oraz występy zespołów muzycznych i kabaretów. Przewidziano także prezentację ambasad, konsulatów, regionów i miast. W czasie imprezy zostanie podsumowana prezydencja Słowenii w Unii Europejskiej., odbędzie się także debata "Energetyka a ekologia - nowe wyzwania Europa, Polska, Region". Gwiazdą wieczoru będzie zespół Manaam. Patronat nad imprezą objął m.in. Marszałek Województwa Śląskiego.

Program imprezy (strona internetowa Konsulatu Słowenii)

Park Zamkowy, Pszczyna

godz. 17:00

Noc Świętojańska.

Więcej o imprezie na stronie górali śląskich.

Zaproszenie na spotkanie przyjął członek Zarządu Piotr Spyra.

Szałas, Ochodzita, Koniaków

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 13-06-2008 14:04:20
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 19-06-2008 08:59:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713