Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:29:46

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 8-12-2007 do 14-12-2007

Sobota, 8 grudnia 2007

godz. 18:00

Marszałek Janusz Moszyński wręczy Czesławowi Garncarzowi Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Odznaka przyznana została z okazji jubileuszu 50-lecia pracy trenerskiej w sekcji judo AZS Politechniki Śląskiej.

Sala Sportowa, Politechnika Śląska, Gliwice

Niedziela, 9 grudnia 2007

godz. 16:00

Przedstawienie "Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków" w reżyserii Magdaleny Piekorz.

Inscenizacja baśni według Braci Grimm w wykonaniu znanych osobistości ze świata kultury, nauki, polityki i sportu, związanych z regionem, przygotowywana została przez redakcję "Polska Dziennik Zachodni". Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zasili konto Hospicjum Cordis w Mysłowicach. W roli myśliwego wystąpi marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński. Drugie przestawienie odbędzie się o godz. 19:00, tego samego dnia.

Teatr Rozrywki, ul. M. Konopnickiej 1, Chorzów

Poniedziałek, 10 grudnia 2007

godz. 9:00

Seminarium informacyjne nt. Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.

Seminarium związane jest z otwarciem Punktu Informacyjnego PWM INTERREG IV C w Katowicach. W seminarium uczestniczyć będzie m.in. Minister Rozoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz marszałek Janusz Moszyński.

Więcej o seminarium na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Hotelu Qubus, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 11:00

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Buzkowi.

W uroczystości udział weźmie marszałek Janusz Moszyński

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B, Gliwice

godz. 17:00

Wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2007.

Marszałek Janusz Moszyński wręczy Nagrody dla Młodych Twórców, Nagrody Artystyczne oraz za Upowszechnianie Kultury i Ochronę jej Dóbr.

Kinoteatr "Rialto", ul. św. Jana 24, Katowice

Wtorek, 11 grudnia 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 17:00

Otwarcie Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA.

W uroczystości udział weźmie marszałek Janusz Moszyński. Centrum współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na Centrum składają się sala audytoryjna o zmiennej aranżacji i akustyce, biblioteka, czytelnia, laboratorium dźwięku, sala do zajęć terapeutycznych oraz pracownia komputerowa. Centrum będzie służyć Akademickiej Orkiestrze Symfonicznej, chórowi i zespołowi kameralnemu oraz prezentacji zbiorów muzycznych. Nowa sala audytoryjna zaprojektowana jako sala koncertowa jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Mieści 470 słuchaczy oraz - na estradzie - wielką orkiestrę symfoniczną i chór. Dostosowana jest do m.in. koncertów symfonicznych i kameralnych, wykładów, warsztatów, konferencji oraz uroczystości akademickie. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wygrała firma Barysz Konior Architekci.

SYMFONIA, ul. Wojewódzka 33, Katowice

Środa, 12 grudnia 2007

godz. 10:00

Konferencja otwierająca Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013.

W spotkaniu udział weźmie m.in. marszałek Janusz Moszyński jako przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP.

Więcej o konferencji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa

godz. 11:00

Posiedzenie Komitetu Monitorującego programu SEKAP.

W obradach udział weźmie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

godz. 17:00

Posiedzenie Związku Stowarzyszeń pn. "Śląski Ogród Botaniczny".

W obradach uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Śląski Ogród Botaniczny, ul. Zamkowa 2, Mikołów - Mokre

13-14 grudnia 2007

Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP.

W czasie spotkania omówione zostaną kwestie związane m.in. z: rewitalizacją terenów poprzemysłowych, sytuacją kolegiów nauczycielskich, koncepcją funkcjonowania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2007-2013 oraz stanem przygotowań do wdrażania programów operacyjnych. Tematyka dotyczyć będzie także stworzenia dla całego kraju jednolitego systemu informatycznego służącego obliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska. Przedstawiony zostanie również projekt stanowiska Konwentu Marszałków w sprawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Gościem konwentu będzie Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Obradom przewodniczyć będzie marszałek Janusz Moszyński.

Więcej o posiedzeniu w Częstochowie.

Hotel "Patria Mercure", ul. Ks. Popiełuszki 2, Częstochowa

Czwartek, 13 grudnia 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Konferencja podsumowująca SPO ROL oraz prezentująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Konferencje otworzy członek Zarządu Marian Ormaniec.

Więcej o konferencji na stronie PROW.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 10-12-2007 07:44:31
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 12-12-2007 13:13:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713