Czas wygenerowania treści 2020-07-09 13:18:50

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 14-5-2007 do 18-5-2007

Poniedziałek, 14 maja 2007

godz. 10:00

Konferencja "Regiony wiedzy i innowacji: rola samorządów lokalnych Województwa Śląskiego".

Organizatorem spotkania jest Śląski Związek Gmin i Powiatów. W obradach udział weźmie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Sala Ametystowa, Hotel Qubus Prestige, ul. Uniwersytecka 1, Katowice

godz. 11:00

I posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W czasie posiedzenia wręczone zostaną powołania członkom WKUA, przedstawione zostaną także bieżące prace Samorządu Województwa w dziedzinie planowania przestrzennego. Obrady poprowadzi marszałek Janusz Moszyński.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Spotkanie poświęcone przygotowaniom do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Omówione zostaną na nim możliwości wsparcia imprezy ze środków europejskich. Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Sala 1105, MRR, ul. Wspólna 2/4, Warszawa

Wtorek, 15 maja 2007

godz. 10:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 16 maja 2007

godz. 10:00

VIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie sesji przedstawiona zostanie informacja nt. stanu bezpieczeństwa publicznego w Województwie Śląskim w 2006 roku, a także: przygotowań Samorządu Województwa do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz do IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy "Śląsk - Beskidy 2009". Zaplanowano przekazanie flagi olimpijskiej.

Radni podejmą uchwały m.in. w sprawie:

  • aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2009 i po roku 2009,
  • uzupełnienia składu doraźnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów i Promocji Regionu,
  • likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej.

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 17 maja 2007

godz. 9:00

Marszałek Janusz Moszyński spotka się z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

KW PSP, ul. Wita Stwosza 36, Katowice

godz. 10:00

Spotkanie nt. systemów ciepłowniczych miast Aglomeracji Górnośląskiej.

W czasie spotkania omówiona zostanie kwestia wspólnej polityki zaopatrzenia w ciepło oraz możliwości wsparcia projektu ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Społeczeństwo. W obradach udział weźmie Wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14:00

Gala wręczenia nagrody II edycji konkursu "Śląska Rzecz".

W uroczystości udział weźmie marszałek Janusz Moszyński. Organizatorem gali jest Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Strona konkursu

Oranżeria, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, ul. Zamkowa 3 a, b, c, Cieszyn

17-18 maja 2007

Konwent Marszałków Województw RP.

Pierwszy dzień obrad poświęcony będzie reformie finansów publicznych i inwestycjom związanym z EURO 2012. Drugi, zagadnieniom związanym z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego. Gośćmi konwentu będą m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka - Roguska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Barbara Kondrat oraz Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz.

Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych

17-19 maja 2007

XX Ogólnopolska Konferencja Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków.

Konferencja jest organizowana przez sześć największych samorządowych organizacji skupionych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.
17 maja spotkają się zespoły robocze, które - na podstawie stanowisk organizacji samorządowych oraz wniosków nadesłanych z gmin, powiatów i województw - opracują projekty uchwał i stanowisk Konferencji.

Więcej o konferencji (strona Związku Gmin Wiejskich RP)

Hotel Novotel Centrum, Warszawa

17-19 maja 2007

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego. Organizatorem zjazdu jest Beskidzkie Centrum Onkologii.

Beskidzkie Centrum Onkologii, ul. Wyzwolenia 18, Bielsko-Biała

Piątek, 18 maja 2007

godz. 11:00

Konferencja prasowa organizowana z okazji trzeciej rocznicy rozpoczęcia działalności linii lotniczych Wizz Air.

W konferencji uczestniczyć będzie marszałek Janusz Moszyński.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:00

Wręczenie "Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2006 roku".

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia z zakresu muzealnictwa w czterech kategoriach: wystawy, publikacje, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz dokonania z zakresu konserwacji. Nagrody wręczy marszałek Janusz Moszyński.
Uroczystość zbiega się z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Muzeum w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16 - Zamek, Bielsko-Biała

Sobota, 19 maja 2007

godz. 10.30

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej na Jasną Górę.

W pielgrzymce udział wezmą członkowie Zarządu Województwa Śląskiego.

Jasna Góra, Częstochowa

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 11-05-2007 14:12:25
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 17-05-2007 10:42:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713