Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:39:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 19-2-2007 do 23-2-2007

Poniedziałek, 19 lutego 2007

godz. 9.00

Spotkanie z Martin'em Mühleck'em - Koordynatorem Politycznym w Komisji ds. Kultury i Edukacji Zgromadzenia Regionów Europy (ARE).

W czasie rozmów zaprezentowana zostanie działalność ARE oraz omówione możliwe formy współpracy regionów europejskich z tą organizacją. W spotkaniu udział weźmie m.in. marszałek Janusz Moszyński oraz radni Sejmiku.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:00

Spotkanie nt. konsekwencji wynikających dla miast Zagłębia Dąbrowskiego z utworzenia Górnośląskiego Związku Metropolitarnego.

Organizatorami spotkania są: posłanka do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, senator Zbigniew Szaleniec oraz poseł Grzegorz Dolniak. W rozmowach uczestniczyć będzie marszałek Janusz Moszyński.

Biuro Parlamentarne, ul. Warszawska 1/2, Sosnowiec

Wtorek, 20 lutego 2007

godz. 13.00

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP.

W porządku posiedzenia przewidziano m.in. wybór władz związku, delegatów do Komitetu Regionów oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W obradach udział weźmie marszałek Janusz Moszyński.

Sala 169, Sejmik Województwa Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, Warszawa

Środa, 21 lutego 2007

godz. 10:00

IV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W porządku obrad przewidziano debatę nt. "Górnośląski Związek Metropolitalny, a koncepcja Aglomeracji Śląskiej" z udziałem marszałka Janusza Moszyńskiego, wojewody Tomasza Pietrzykowskiego oraz prezydentów Gliwic, Katowic i Sosnowca. Radni podejmą także uchwały m.in. w sprawie:

  • objęcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego,
  • powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego.

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 22 lutego 2007

godz. 9:00

Spotkanie konsultacje nad projektem strategii marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz turystycznej Województwa Śląskiego.

Spotkanie będzie kolejnym z cyklu konsultacji społecznych. W obradach weźmie udział wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Więcej nt. konsultacji (strona internetowa Województwa Śląskiego).

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 9:00

V Forum Inwestycyjne Miast i Gmin Śląska.

Organizatorem konferencji jest Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa. Forum poświęcone będzie strategicznym inwestycjom oraz możliwościom rozwoju śląskich firm i gmin w nowych realiach unijnych. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców reprezentujących branżę budowlaną oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. W otwarciu forum udział weźmie członek Zarządu Marian Ormaniec.

Więcej o forum na stronie organizatora.

Hotel Daniel, ul. Sanatoryjna 32a, Ustroń

godz. 10.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Konferencja "Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych".

Celem konferencji jest kształtowanie regionalnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych oraz wskazanie na istniejące i możliwe do realizacji dobre praktyki. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego. W obradach uczestniczyć będzie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Więcej o konferencji (strona Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego)

Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice

godz. 16.00

Spotkanie poświęcone komunikacji kolejowej i finansowaniu regionalnych przewozów pasażerski.

W obradach uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów województw odpowiedzialni za transport kolejowy. Województwo Śląskie reprezentować będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Bertolta Brechta 3, Warszawa

Piątek, 23 lutego 2007

godz. 12:00-15:00

Marszałek Janusz Moszyński złoży wizytę w Żywcu.

W programie przewidziano m.in. spotkanie z wójtami i przewodniczącymi Rad Gmin powiatu żywieckiego, a następnie przedsiębiorcami z regionu. Rozmowy dotyczyć będą m.in. środków unijnych oraz utrzymania dróg wojewódzkich w powiecie.

O godz. 14:00 przewidziano konferencje prasową marszałka Janusza Moszyńskiego.

Urząd Miasta w Żywcu, ul. Rynek Miasta 2

godz. 12.00

Spotkanie nt. naprawy sytuacji finansowej Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Gospodarzem spotkania będzie minister zdrowia Zbigniew Religa. W obradach uczestniczyć będzie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Sala Kinowa, Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 16-02-2007 15:27:54
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 20-02-2007 08:17:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713