Czas wygenerowania treści 2021-03-04 22:27:16

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 11-12-2006 do 16-12-2006

Poniedziałek, 11 grudnia 2006

godz. 11:00

2 sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • powołania Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego,
  • wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007,
  • wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego.

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:00

Narada połączona ze szkoleniem dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.

Spotkanie poświęcone będzie podsumowaniu wykorzystania środków finansowych w ramach działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. W obradach udział weźmie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Hotel Gawra, ul. Górnośląska 44 , Wisła

godz. 17:00

Otwarcie auli multimedialnej w ramach Projektu Międzynarodowego Centrum Edukacji, Doradztwa i Współpracy Gospodarczej.

W otwarciu uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Loża Katowicka Businnes Centre Club. Otwarcie połączone będzie z prezentacją Expo Silesia.

RIG, ul. Opolska 15, Katowice

godz. 18:00

Spotkanie opłatkowe leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Marian Ormaniec.

Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Leśnik", ul. Turystyczna 7, Ustroń

godz. 19:00

Misterium poetyckie "W oblężeniu". Wieczór poetycki oparty na wierszach z czasu stanu wojennego z tomu "Czas zamarły" Tadeusza Kijonki.

Przedstawienie jest częścią obchodów 25 rocznicy pacyfikacji Kopalni "Wujek". Zaproszenie na spektakl przyjął wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Teatr Śląski, Rynek 2, Katowice

Wtorek, 12 grudnia 2006

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Sesja popularnonaukowa "Grudzień 1981 w województwie katowickim".

Organizatorem spotkania jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 25 Rocznicy Pacyfikacji Kopalni "Wujek".

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 13 grudnia 2006

godz. 10:00

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Sala konferencyjna, "Budynek Centrum", ul. Adama Mickiewicza 29, Katowice

godz. 10:00

Konferencja podsumowująca projekt "Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych: określenie metod i wyznaczanie operatorów zarządzających gruntami".

Projekt realizowany był w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC - Regionalny Trójkąt Weimarski. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Regionu Nord-Pas de Calais (Francja) i Północnej Nadrenii-Westfalii (Niemcy). W obradach udział weźmie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Ośrodek rekreacyjny "Morsko", Morsko - Łężec, Zawiercie

godz. 15:00

Uroczysta Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego.

Mszę celebrować będzie metropolita katowicki Abp. Damian Zimoń. W nabożeństwie uczestniczyć będzie marszałek Janusz Moszyński. Po mszy odsłonięta zostanie tablica poświęcona duchowieństwu niosącemu pomoc i opiekę w czasie stanu wojennego.

Katedra Chrystusa Króla, Katowice

godz. 18:00

Koncert z okazji 70 rocznicy urodzin prof. Andrzeja Jasińskiego oraz 50 rocznicy urodzin Krystiana Zimermana.

Zaproszenie na koncert przyjął marszałek Janusz Moszyński.

Aula im. Bolesława Szabelskiego, Akademia Muzyczna, ul. Wojewódzka 33, Katowice

Czwartek, 14 grudnia 2006s

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Konferencja prasowa marszałka Janusza Moszyńskiego poświęcona aktualnej sytuacji w Województwie Śląskim.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Sobota, 16 grudnia 2006

godz. 16:30

Koncert świąteczny w wykonaniu Salonowej Orkiestry Camerata.

Zaproszenie na koncert przyjął wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Muzeum Zamkowe, ul. Brama Wybrańców 1, Pszczyna

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-12-2006 14:57:35
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 13-12-2006 09:50:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713