Czas wygenerowania treści 2021-03-04 22:09:20

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 23-10-2006 do 27-10-2006

Poniedziałek, 23 października 2006

godz. 10:00

Ogólnopolska konferencja naukowa "Pielęgniarka w systemie ratownictwa medycznego".

W otwarciu dwudniowego spotkania udział weźmie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Dom Lekarza, ul. Grażyńskiego 49a, Katowice

godz. 10:00

Konferencja "Sztuka współczesna a rozwój gospodarczy regionu".

Organizatorem spotkania jest Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. W konferencji uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Program konferencji (strona organizatora)

Sala Konferencyjna, Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3a,b,c, Cieszyn

godz. 11:00

Uroczystość wręczenia Nagród im. Karola Miarki.

W uroczystości uczestniczyć będą marszałkowie: Województwa Śląskiego Michał Czarski i Województwa Opolskiego Grzegorz Kubat.

Sala Senatu, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11, Opole

godz. 17:00

Spotkanie popularyzacyjne "Program aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy".

W spotkaniu uczestniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Filharmonia Śląska, ul. Sokolska 2, Katowice

Wtorek, 24 października 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Konferencja inaugurująca projekt "Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych"

Organizatorem spotkania jest Główny Instytut Górnictwa. W konferencji uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Aula im. prof. M. Boreckiego, GIG, pl. Gwarków 1, Katowice

godz. 12:00

Otwarcie katowickiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W uroczystości udział weźmie marszałek Michał Czarski.

Sala 209, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice

godz. 13:00

Gala wręczenia Godła Promocyjnego "Śląski Oskar".

W uroczystości udział weźmie marszałek Michał Czarski.

Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

Środa, 25 października 2006

godz. 10:00

LIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest to ostatnia w tej kadencji sesja.

W czasie obrad marszałek Michał Czarski przedstawi informacja nt. prac Zarządu w minionych czterech latach. Przedstawione zostanie także sprawozdanie z działalności Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni podejmą uchwały m.in. w sprawie:

  • przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2006 - 2009,
  • przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego,
  • przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 - 2010,

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 26 października 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 9:00

V Forum Inwestycyjne Miast i Gmin Śląska.

Odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Forum jest poświęcone strategicznym inwestycjom oraz możliwościom rozwoju śląskich firm i gmin w nowych realiach unijnych. W otwarciu spotkania uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz. Organizatorem spotkania jest Polska Izba Przemysłowo - Handlowa Budownictwa.

Program konferencji (strona organizatora)

Hotel Daniel, Ustroń ul. Sanatoryjna 32a

godz. 11:00

Konferencja inaugurująca projekt "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju Województwa Śląskiego".

W otwarciu spotkania udział weźmie członek Zarządu Marian Jarosz.

Sala 10, Budynek D, Politechnika Śląska, ul. Roosvelta 26-28, Zabrze

godz. 12:00

Oddanie do użytku przebudowanego skrzyżowania Drogi Wojewódzkiej 928 w miejscowości Kobiór.

Zadanie realizowane było w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Wiesław Maras.

DW 928, Kobiór

godz. 13:00

Finał IV Regionalnej Edycji Konkursu "Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości".

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Wiesław Maras. Organizatorem spotkania jest Częstochowskie Studenckie Forum Business Centre Club.

Aula wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, Częstochowa

godz. 17:00

Spotkanie z okazji Święta Państwowego Republiki Czeskiej.

Organizatorem uroczystości jest Konsulat Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach. W spotkania uczestniczyć będzie marszałek Michał Czarski.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 18:00

Spotkanie z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii.

Organizatorem uroczystości jest Konsulat Generalny Austrii w Krakowie. W spotkania uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Konsulat Generalny Austrii, ul. Krupnicza 42, Kraków

Piątek, 27 października 2006

godz. 10:00

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W obradach udział weźmie marszałek Michał Czarski.

Urząd Miasta, Rynek 1, Sławków

godz. 10:00

Polsko-niemiecka konferencja "Znaczenie orientacji zawodowej w przeciwdziałaniu bezrobocia młodych ludzi".

Organizatorem konferencji jest Regionalny Ośrodek Metodyczno Oświatowy Metis, Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu i Fundację Otto Beneckego z Bonn. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Śląskiego i Rząd Krajowy Północnej Nadrenii-Westfalii. W obradach uczestniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

godz. 10:00

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

W obradach uczestniczyć będzie członek Zarządu Wiesław Maras.

Sala 106, Gmach sejmu Śląskiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice

godz. 14:00

Konferencja "Perspektywy rozwoju gospodarki Regionu Podbeskidzia".

Organizatorem spotkania jest Loża Bielska "Business Centre Club". Spotkanie będzie połączone z obchodami X rocznicy istnienia Loży. W konferencji uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Hotel Vienna, ul. Bystrzańska 48, Bielsko-Biała

godz. 17:00

Zjazd powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W obradach udział weźmie marszałek Michał Czarski.

Sala sesyjna, Starostwo Powiatowe, ul. Sączewskiego 6, Będzin

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2006 15:36:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713