Czas wygenerowania treści 2021-03-08 03:23:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Kalendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń na okres od 9-10-2006 do 14-10-2006

Poniedziałek, 9 października 2006

godz. 10:00

Konferencja prasowa poświęcona planom rozwojowym linii lotniczych Wizz Air, największego nisko kosztowego przewoźnika w Polsce, na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach.
W konferencji uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.
Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12:00

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu "Programu współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015". Autorem dokumentu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.

Rozmowy poprowadzi wicemarszałek Sergiusz Karpiński.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 10 października 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

"Regionalne Forum Biznesu Ernst&Young".

Jest ono poświęcone dyskusji na temat "Regionalnego Planu Rozwoju Śląska".

W spotkaniu zorganizowanym przez Ernst&Young oraz czasopismo "Nowy Przemysł" udział weźmie członek Zarządu Marian Jarosz oraz przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści oraz środowiska gospodarcze.

Hotel Qubus Prestige, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 10:00

Konferencja "Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży szkolnej - znaczenie i zobowiązania w kontekście problemów oraz wyzwań lokalnych i globalnych- treści narodowe w sztuce".

RODN "WOM" w Katowicach, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7, Katowice

godz. 11:00

Otwarcie dwudniowej międzynarodowej konferencji "W obliczu starości", zorganizowanej w ramach programu INTERREG III C.
W trakcie obrad poruszone będą problemy starzenia się społeczeństw, miejsca osób starszych na rynku pracy oraz organizacja systemów opieki nad ludźmi starszymi.
W realizacji projektu uczestniczy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Arbeiterwohlfahrt Unterbezierk (Niemcy) i Institut Regional du Travail Social (Francja)

W konferencji uczestniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński

Hotel Muflon, ul. Sanatoryjna 32, Ustroń

godz. 19:00

IV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.

Podczas spotkania członek Zarządu Marian Jarosz odbierze Statuetkę Kazimierza Wielkiego. Została ona przyznana dla Województwa Śląskiego za zajęcie I miejsca w rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota".

Sala Koncertowa, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

11-12 października 2006

66 Sesja plenarna Komitetu Regionów.

W programie posiedzenia omówiona zostanie m.in. strategia UE na rzecz biopaliw, utworzenie Europejskiego Funduszu dostosowania do globalizacji, koordynacji przepisów dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej.

W obradach bierze udział marszałek Michał Czarski.

Komitet Regionów, Bruksela

Środa, 11 października 2006

godz. 9:30

Konferencja "Pozytywny wizerunek regionu źródłem sukcesu śląskich firm".

W programie przewidziano dyskusje na temat roli wizerunku regionu w promocji gospodarczej, zasad kampanii marketingowej regionu oraz znaczenia innowacyjności w kreowaniu nowego wizerunku Śląska.

W konferencji udział weźmie członek Zarządu Marian Jarosz. Organizatorami konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Program forum (pdf)

Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1, Katowice

godz. 10:30

Wicemarszałek Sergiusz Karpiński spotka się z Radą OPZZ Województwa Śląskiego. Celem rozmów jest omówienie współpracy z Samorządem Województwa Śląskiego.

Sala 2, ul. Wita Stwosza 31, Katowice

Czwartek, 12 października 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Konferencja podsumowująca akcję "Przejrzysta Polska".

W czasie spotkania przewidziano dyskusję na temat skutków realizacji programu, problemów etyki w administracji publicznej. Wręczone zostaną także certyfikaty dla samorządów uczestniczących w projekcie.

Sala Audytoryjna "Parnassos" , Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice

godz. 11:00


Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki.

W uroczystościach udział weźmie członek Zarządu Wiesław Maras.

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, ul. Ogrodowa 43/47, Częstochowa

Piątek, 13 października 2006

godz. 11:00

I Śląski Dzień Ratownictwa Medycznego.

Zostanie on zainaugurowany sesją w Bibliotece Śląskiej na temat historii ratownictwa medycznego na Śląsku, a o godzinie 15:00 w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach nastąpi otwarcie ekspozycji ratownictwa medycznego. W otwarciu uczestniczyć będzie wicemarszałek Sergiusz Karpiński. Patronat nad uroczystościami objął marszałek Michał Czarski.

Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1, Katowice

godz. 11:00

Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 oraz jubileusz 15- lecia Kolegium Nauczycielskiego i otwarcie sali sportowej.

Kolegium Nauczycielskie, ul. Legionów 25, Bielsko- Biała.

godz. 12:00

Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

W uroczystościach udział weźmie wicemarszałek Jan Grela.

PWSZ, ul. Słowackiego 57, Racibórz

godz. 13:00

Jubileusz 50- lecia Muzeum Zagłębia w Będzinie.

W uroczystościach uczestniczyć będzie marszałek Michał Czarski.

Pałac Mieroszewskich, ul. Świerczewskiego 15, Będzin

Sobota 14 października 2006

godz. 10:00

Otwarcie hali sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu.

W uroczystościach uczestniczyć będzie wicemarszałek Jan Grela.

Zespół Szkół, ul. Józefa Piłsudskiego 31, Siewierz.

godz. 10:00

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze członków Katowickiego Oddziału SARP.

W obradach uczestniczyć będzie członek Zarządu Marian Jarosz.

Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, Katowice

godz. 15:00

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Zapasach styl wolny oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Zapasach Kobiet. W skład Komitetu Honorowego wchodzi m.in. marszałek Michał Czarski.

W inauguracji udział weźmie członek Zarządu Marian Jarosz.

OSiR, ul. Łąkowa 33, Racibórz

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-10-2006 14:02:26
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 10-10-2006 08:47:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian
Wszystkie lata w podziale na miesiące:

  5/2018  4/2018  3/2018  2/2018  1/2018
  12/2017  11/2017  10/2017  9/2017  8/2017  7/2017  6/2017  5/2017  4/2017  3/2017  2/2017  1/2017
  12/2016  11/2016  10/2016  9/2016  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016
  12/2015  11/2015  10/2015  9/2015  8/2015  7/2015  6/2015  5/2015  4/2015  3/2015  2/2015  1/2015
  12/2014  11/2014  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014
  12/2013  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  4/2013  3/2013  2/2013  1/2013
  12/2012  11/2012  10/2012  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  3/2012  2/2012  1/2012
  12/2011  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  4/2011  3/2011  2/2011  1/2011
  12/2010  11/2010  10/2010  9/2010  8/2010  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  1/2010
  12/2009  11/2009  10/2009  9/2009  8/2009  7/2009  6/2009  5/2009  4/2009  3/2009  2/2009  1/2009
  12/2008  11/2008  10/2008  9/2008  8/2008  7/2008  6/2008  5/2008  4/2008  3/2008  2/2008  1/2008
  12/2007  11/2007  10/2007  9/2007  8/2007  7/2007  6/2007  5/2007  4/2007  3/2007  2/2007  1/2007
  12/2006  11/2006  10/2006  9/2006  8/2006  7/2006  6/2006  5/2006  4/2006  3/2006  2/2006  1/2006
  12/2005  11/2005  10/2005  9/2005  8/2005  7/2005  6/2005  5/2005  4/2005  3/2005  2/2005  1/2005
  12/2004  11/2004  10/2004  9/2004  8/2004  7/2004  6/2004  5/2004  4/2004  3/2004  2/2004  1/2004
  12/2003  11/2003

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713