Czas wygenerowania treści 2021-03-03 06:07:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1084/256/IV/2013zmiany Decyzji nr UDA-RPSL.07.01.01-00-035/12-00 w sprawie dofinansowania projektu własnego pn. „Północne obejście miasta Żywiec – II etap – od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60”, realizowanego w ramach Podziałania 7.1.1 „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
98/5/IV/2010 umów regulujących zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych podmiotom realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
313/349/III/2010zatwierdzenia Rozszerzonego ramowego zakresu rzeczowego dla zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
261/346/III/2010zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2010 dla zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
251/236/III/2009przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17.12.2008r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009)
2580/314/II/2005zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Będzinie”.
2583/314/II/2005akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Bieruń Stary na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary – etap III – część 4” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2582/314/II/2005akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Bieruń Stary na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary – etap III – część 5” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2496/309/II/2005zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na 2005 rok dla zadania pn. „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego – prace przygotowawcze” realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu Państwa oraz ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego.
2467/308/II/2005zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2474/308/II/2005zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości-komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2473/308/II/2005zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2472/308/II/2005zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne”w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2468/308/II/2005zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2431/307/II/2005zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy dotacji dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary etap III, część 4”, realizowanego przez Miasto Bieruń w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
1151/268/II/2005wyrażenia zgody Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej na likwidację środków trwałych
769/255/II/2005zmiany załącznika do Uchwały NR 148/224/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2005r w zakresie Działania ZPORR 3.1- Obszary wiejskie
701/147/II/2004zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku.
681/146/II/2004wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej umowy dzierżawy lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie terapii w ramach leczenia uzależnienia od nikotyny.
682/146/II/2004wyrażenia zgody na odpłatne zbycie środków trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku z pominięciem trybu przetargu nieograniczonego
489/133/II/2004nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-Katowice
78/114/II/2004nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu- 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713