Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:34:17

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
700/108/V/2016Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
1192/50/V/2015przyjęcia projektu Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
421/27/V/2015przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
699/246/IV/2013przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
2805/194/IV/2012przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
2804/194/IV/2012przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
2589/187/IV/2012Przyjęcia projektu Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.
2869/89/IV/2011przyjęcia projektu Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
238/339/II/2006Udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Pana Przemysława Koperskiego oraz dla Wicedyrektora ds. Rynku Pracy WUP – Pana Mirosława Ruszkiewicza, do podejmowania czynności związanych z przystąpieniem do tegorocznej edycji Programu „Leonardo da Vinci”.
148/335/II/2006przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
147/335/II/2006przyjęcia i przedłożenia do zaopiniowania Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia projektu „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
2505/310/II/2005przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.
2073/294/II/2005zaopiniowania projektu planów aglomeracji “Zebrzydowice-Centralna”oraz “Zebrzydowice-Kończyce Małe”.
769/255/II/2005zmiany załącznika do Uchwały NR 148/224/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2005r w zakresie Działania ZPORR 3.1- Obszary wiejskie
1394/173/II/2004powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach II edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej.
1175/165/II/2004przyjęcia „Trybu prac nad wojewódzką strategią polityki społecznej”.
1176/165/II/2004projektu badań naukowych ESPAD na terenie województwa śląskiego
1019/159/II/2004Ogłoszenia II edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa.
1019/159/II/2004ogłoszenia II edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa. 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713