Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:00:27

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1059/256/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Dawidowi Paskowi - Dyrektorowi Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1058/256/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Gramatyce – Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego
1022/256/V/2018zaopiniowania dokumentów dot.: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Ornontowice” oraz „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Czechowice-Dziedzice”
855/253/V/2018wyznaczenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
823/252/V/2018zaopiniowania dokumentu: „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło miasta Rybnika”
820/252/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Ostrowskiemu – zastępcy dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
734/250/V/2018zaopiniowania dokumentu: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Krzyżanowice”
735/250/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Dawidowi Paskowi - Dyrektorowi Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
733/250/V/2018rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
646/249/V/2018zaopiniowania dokumentu: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kochanowice”
620/248/V/2018podpisania Porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu promocji walorów i możliwości rozwojowych Województw Śląskiego, Małopolskiego i Opolskiego poprzez określenie zasad prowadzenia wspólnej inicjatywy - Domu Polski Południowej w Brukseli
590/247/V/2018podpisania Aneksu do umowy nr 135/GP/2011 z 3 stycznia 2011 r. zawartej między Województwem Śląskim a Funduszem Górnośląskim S.A. w Katowicach
586/247/V/2018powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
589/247/V/2018zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Cieszyn”
532/245/V/2018powołania Członków Rady ds. elektromobilności pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego
531/245/V/2018powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady ds. elektromobilności pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego
530/245/V/2018powołania Przewodniczącego Rady ds. elektromobilności pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego
361/242/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Pogodzińskiemu – głównemu specjaliście w referacie gospodarki Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
240/240/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
241/240/V/2018ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
72/237/V/2018zmiany uchwały nr 2785/233/V/2017Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2017 r.
2726/232/V/2017zaopiniowania dokumentów: Wydanie opinii do dokumentów dot.: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wisła”, „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Radlin” oraz „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jaworze”
2502/228/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice”
2501/228/V/2017wyznaczenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do pracy w Zarządzie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
2194/223/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Niegowa” 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713