Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:24:27

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1183/260/V/2018przyjęcia projektu Wspólnego Oświadczenia o współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska), krajem związkowym Nadrenią Północną-Westfalią (Republika Federalna Niemiec) a regionem Hauts-de-France (Republika Francuska).
1147/259/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM” w Katowicach
1148/259/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
1149/259/V/2018powierzenia wykonania zadania polegającego na organizacji spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2018 roku
1150/259/V/2018zawarcia z Miastem Racibórz umowy dotyczącej przekazania Województwu Śląskiemu w 2018 roku dotacji celowej
1151/259/V/2018wystąpienia z wnioskami o nagrody ministra, dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
1146/259/V/2018ogłoszenia w roku 2018 naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku
1028/256/V/2018powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2018 roku
1030/256/V/2018zawarcia z Miastem Chorzów umowy dotyczącej przekazania Województwu Śląskiemu w 2018 roku dotacji celowej z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie na zakup bieżącej literatury pedagogiczno – psychologicznej
1029/256/V/2018powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2018 roku
968/254/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
969/254/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" w Kamieńcu
967/254/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
966/254/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
965/254/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
964/254/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
963/254/V/2018powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
962/254/V/2018ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
961/254/V/2018przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które będą realizowane w 2018 roku
891/253/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Motyce (Motyka) – Dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
890/253/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Jancie (Janta) - Wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
889/253/V/2018powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które będą realizowane w 2018 roku
828/252/V/2018przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej (z póĽniejszymi zmianami)
827/252/V/2018zlecenia Stowarzyszeniu ideaMYasto z siedzibą w Tarnowskich Górach realizacji zadania publicznego pn.: Tarnogórski Turniej Debat Oksfordzkich oraz udzielenia wsparcia finansowego na jego realizację
826/252/V/2018zlecenia Fundacji Ekologicznej Arka z siedzibą w Bielsku-Białej realizacji zadania publicznego pn.: Akcja edukacyjna ROWER POMAGA dzieciom oraz udzielenia wsparcia finansowego na jego realizację 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713