Czas wygenerowania treści 2021-08-02 06:54:24

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1328/201/V/2017wytypowania członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Borsod Abauj-Zemplen
876/190/V/2017wytypowania członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Adżarską Republiką Autonomiczną
875/190/V/2017wytypowania członków polskiej strony Komisji Mieszanej do spraw współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Morawsko-Śląskim
2188/150/V/2016powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
2050/147/V/2016zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.
2043/146/V/2016przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada
1955/141/V/2016przyjęcia projektu Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Stanem Nevada (Stany Zjednoczone Ameryki)
1119/119/V/2016nieprzyznania dotacji fundacji Piaskowy Smok na realizację w trybie pozakonkursowym zadania publicznego pn. „Wsparcie międzynarodowe przez naukę języka polskiego i współpracę kulturalną”.
160/90/V/2016w sprawie wyrażenia woli Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do podpisania Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Prowincją Shanxi (Chińska Republika Ludowa).
576/32/V/2015powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
411/25/V/2015ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
15/9/V/2015Przystąpienie Województwa Śląskiego do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP na realizację zadania publicznego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2015” poprzez złożenie projektu „Opracowanie kierunków i priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa Śląskiego na regionalnych rynkach w Azji”
1820/371/IV/2014zawarcia z Województwem Małopolskim porozumienia ws. realizacji zadań z zakresu promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Małopolskiego poprzez określenie zasad prowadzenia wspólnej inicjatywy pod nazwą Dom Polski Południowej w Brukseli
1705/362/IV/2014akceptacji tekstu Listu intencyjnego między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Szybenicko-Knińską (Republika Chorwacji) oraz przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie jego podpisania
1319/349/IV/2014wyrażenia woli Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia Porozumienia o współpracy między Województwem Śląskim a Obwodem Żytomierskim (Ukraina)
1318/349/IV/2014wyrażenia woli Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do podpisania listu intencyjnego między Województwem Śląskim a Żupanią Szybenicko-Knińską (Chorwacja)
1204/345/IV/2014przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia statutu Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
862/336/IV/2014podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia z województwami: małopolskim i opolskim w celu utworzenia przez przedstawicielstwa regionalne województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego wspólnego Sekretariatu Polski Południowej w Brukseli
863/336/IV/2014przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia statutu Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz przeprowadzenia konsultacji ww. projektu uchwały
861/335/IV/2014przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie podpisania Wspólnego Oświadczenia o współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska), Krajem Związkowym Nadrenią Północną-Westfalią (Republika Federalna Niemiec) a Regionem Nord-Pas de Calais (Republika Francuska).
391/316/IV/2014powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
346/314/IV/2014przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Rezolucji w sprawie Ukrainy.
144/308/IV/2014zmiany treści Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 48/306/IV/2014 z dnia 14.01.2014 r.
48/306/IV/2014wystąpienia do Ministra Spraw Zagranicznych RP o wyrażenie zgody na przystąpienie do inicjatywy zagranicznej pn. Inicjatywa Awangarda (eng. Vanguard Initiative), wyrażenia poparcia dla idei Paktu Przemysłowego poprzez skierowanie listu do Przewodniczącego Rady Europejskiej, przyjęcia projektu uchwały Sejmiku dotyczącej ww. Inicjatywy
1846/277/IV/2013przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie podpisania „Listu intencyjnego dot. współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Południowy Kalimantan (Republika Indonezji)”. 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713