Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:02:42

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1589/62/V/2015zmiany uchwały nr 1385/56/V/2015 z dnia 28.07.2015r. w sprawie zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pogoń Ruda Śląska” w Rudzie Śląskiej realizacji zadania publicznego pn. „Pogoń Cup – jesienne rozgrywki żaków” w Rudzie Śląskiej polegająca na tym że, termin 11 września zmienia się na termin 13 września 2015r.
1385/56/V/2015Zlecenia Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pogoń Ruda Śląska” w Rudzie Śląskiej realizacji zadania publicznego pn. „Pogoń Cup – jesienne rozgrywki żaków” w Rudzie Śląskiej w dniu 11 września 2015r. w trybie określonym w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1263/53/V/2015przyznania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2014 roku
1164/48/V/2015rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację projektu „Multisport”.
1094/44/V/2015zatwierdzenia harmonogramu likwidacji jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
1082/44/V/2015powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację projektu „Multisport”
872/38/V/2015wyznaczenia likwidatora jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
869/37/V/2015ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację projektu „Multisport”
868/37/V/2015ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku w ramach upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację projektu „Multisport”
672/34/V/2015przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
534/29/V/2015ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
488/28/V/2015rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od dnia 03.04.2015 roku do dnia 14.12.2015 roku
489/28/V/2015rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od dnia 03.04.2015 roku do dnia 30.11.2015 roku
493/28/V/2015przyjęcia wytypowanych inwestycji sportowych celem dofinansowania w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej” oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015
434/27/V/2015powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia 03.04.0215r. do dnia 14.12.2015r.
167/17/V/2015ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w terminie od 03.04.2015r. do 14.12.2015r. 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713