Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:50:44

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1144/259/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od 30.06.2018r. do 14.12.2018r.
1143/259/V/2018ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od 30.06.2018 roku do 14.12.2018 roku
1142/259/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 30.06.2018r. do 14.12.2018r.
1021/256/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olsztyn
1020/256/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów
989/255/V/2018ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd na terenie województwa śląskiego w 2018 r.
988/255/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd na terenie województwa śląskiego w 2018 r.
958/254/V/2018rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od 25.04.2018r. do 02.07.2018r.
957/254/V/2018rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczna Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki, realizowane w okresie od 1.05.2018r. do 30.11.2018r.
824/252/V/2018powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane od 25.04.2018 roku do 02.07.2018 roku.
819/252/V/2018powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki realizowane od 1.05.2018 roku do 30.11.2018 roku
592/247/V/2018ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 25.04.2018 roku do 02.07.2018 roku
591/247/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 25.04.2018r. do 02.07.2018r.
588/247/V/2018ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
587/247/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki
470/244/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Plewka – kierownikowi referatu sportu w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
472/244/V/2018rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w okresie od dnia 01.03.2018r. do dnia 30.11.2018r.
471/244/V/2018rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od dnia 01.03.2018r. do dnia 30.11.2018r.
299/241/V/2018powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane od 01.03.2018 roku do 30.11.2018 roku.
159/238/V/2018przyznania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017 roku
75/237/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 01.03.2018 roku do 30.11.2018 roku
74/237/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od 01.03.2018 roku do 30.11.2018 roku
73/237/V/2018ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od 01.03.2018 roku do 30.11.2018 roku
13/234/V/2018Przyjęcia aneksu nr 23 do umowy 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącego ustalenia wysokości rekompensaty eksploatacyjnej na rok 2018
12/234/V/2018Przyjęcia aneksu nr 4 do umowy 2243/GP/2015 z dnia 28 września 2015 roku dotyczącego ustalenia wysokości rekompensaty wykonawczej na rok 2018 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713