Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:58:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
2434/227/V/2017aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego
2435/227/V/2017obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej Bystrej Śląskiej przy ul. Szczyrkowskiej, służebnością przesyłu.
2381/226/V/2017przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce- Zdroju przy ul. Dietla 2, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 4304/2 o powierzchni 0,1490 ha.
2380/226/V/2017przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Istebnej, oznaczonej jako działka nr 6780 o powierzchni 0,2408 ha
2218/223/V/2017wyrażenia zgody na rozbiórkę składników majątku trwałego będących w użytkowaniu SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
2129/222/V/2017ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49, w części budynku oznaczonej nr 49, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenie wysokości wadium i ceny wywoławczej lokalu w przetargu oraz powołanie komisji przetargowej.
2128/222/V/2017przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny, na rzecz Miasta Katowice 63/100 udziału w prawie własności działki nr 143/1 o powierzchni 0,0357 ha stanowiącej część nieruchomości Województwa Śląskiego objętej księgą wieczystą o numerze KA1K/00042514/4.
1992/219/V/2017ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Istebnej 1593, ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej
2021/219/V/2017przeznaczenie do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości położonej w Istebnej.
2020/219/V/2017zawarcia aneksów do umów dzierżawy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach.
2019/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2018/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2017/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2016/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2015/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2014/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2013/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2012/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2011/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2010/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Zamarlik – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2009/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2008/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2007/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2006/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Kozłowskiej – głównemu specjaliście w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2005/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Łazikiewicz – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713