Czas wygenerowania treści 2021-08-02 06:56:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1211/261/V/2018zmiany Regulaminów konkursów nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17, RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17, RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17, RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17, RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17, RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17. RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17, RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17, RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.
1213/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17
1212/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17
1186/261/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.04.03.02-24-0473/17-002 złożonego przez Miasto Rydułtowy w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
1188/261/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wniosku nr WND-RPSL.08.01.01-24-07B3/17-001 złożonego przez: Polcargo-Gliwice Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17
1189/261/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.03.03-24-07GE/17-002 złożonego przez: Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna, w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
1190/261/V/2018wyrażenia zgody na podpisanie Deklaracji współpracy w obszarze transformacji gospodarczej regionów górniczych zawartej pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska)
1185/261/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.05.01.02-24-06FG/17-002 złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
1184/261/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-05HE/17-002 złożonego przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. w Tarnowskich Górach w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
1187/261/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.04.03.01-24-04B0/17-003 złożonego przez Gminę Zawiercie w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16.
1219/261/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
1215/261/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
1214/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
1207/261/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18 w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1218/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
1210/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17
1209/261/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17
1208/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17
1199/261/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17
1198/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17
1201/261/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17
1200/261/V/2018aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 po uwzględnieniu korekt we wnioskach o dofinansowanie
1217/261/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17
1216/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17
1206/261/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713