Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:11:09

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
825/252/V/2018zatwierdzenia częściowego programu rzeczowo - finansowego na rok 2018 dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni głównej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie” realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację zadania jw.
600/247/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcelinie Chorabik-Grześ – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
529/245/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Mirota – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
462/244/V/2018zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Repty” – Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 1174/ZD/2016 z dnia 9 maja 2016 roku o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”
463/244/V/2018zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Repty” – Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1176/ZD/2016 z dnia 9 maja 2016 roku o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”
365/242/V/2018zawarcia umowy z kancelarią prawniczą Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z siedzibą w Warszawie dotyczącej świadczenia pomocy prawnej w zakresie „Zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zastępstwie procesowym dla Województwa Śląskiego dotyczących sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego w Chorzowie
158/238/V/2018zawarcia z Wojewodą Śląskim aneksu nr 3 do umowy nr 805.9.23.2015 z dnia 9 maja 2016 roku o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”,
157/238/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Dudzie – przedstawicielowi Air Engineering Sp. z o.o. zamieszkałemu w............., legitymującemu się dowodem osobistym nr ..........wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa
2718/232/V/2017zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach – Dziedzicach ” oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji
2717/232/V/2017zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Umowy dotacji nr 664/2017/36/OA/oe/D dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej”
2716/232/V/2017zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie” realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji
2644/230/V/2017zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr 3402/IR/2017 z dnia 30 paĽdziernika 2017 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a firmą KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o, dotyczącej wykonania prac w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Likwidacja zawilgoceń piwnicznych ścian w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23”
2508/228/V/2017zawarcia Aneksu nr 22 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap: zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskim w Chorzowie.
2371/226/V/2017zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla zadania pn. ”Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz zawarcia umowy dotacji
2313/225/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Gabryś - dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1975/219/V/2017zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 1/05/2016 z dnia 23.05.2016 roku, dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej”
1974/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Żółty – Prezesowi Zarządu Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.
1913/217/V/2017zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach – Dziedzicach ” oraz zawarcia umowy dotacji
1912/217/V/2017zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie” oraz zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji
1910/217/V/2017 zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na rok 2017 i zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków ŁaĽni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
1831/215/V/2017zawarcia Aneksu nr 19 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap : zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskiem w Chorzowie.
1558/208/V/2017przyjęcia projektu zmiany Uchwały nr V/39/15/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego
1532/207/V/2017zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2017 dla zadania pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej”
1194/198/V/2017zawarcia Aneksu nr 17 do umowy wykonawczej nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” I etap : zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: Zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskiem w Chorzowie.
1220/198/V/2017przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania pn. „Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach Dziedzicach” 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713