Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:21:59

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1228/261/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej w gminie Lelów do kategorii dróg wojewódzkich
1229/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1230/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1231/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1232/261/V/2018zaopiniowania skorygowanego Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1227/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1226/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1225/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1224/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1223/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdań z realizacji szczegółowych planów wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1222/261/V/2018zatwierdzenia Sprawozdań z realizacji szczegółowych planów wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1221/261/V/2018zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2018.05 część ZDW
1158/259/V/2018zawarcia Porozumienia z Gminą Rudnik
1157/259/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
1156/259/V/2018przyjęcia wzoru porozumienia dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1035/256/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego, Powiatu Bielskiego oraz Miasta Bielsko – Biała do kategorii dróg wojewódzkich.
1034/256/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18.09.2017 r.
1033/256/V/2018zawarcia Aneksu z Gminą Istebna
1031/256/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach
976/254/V/2018zawarcia aneksu nr 2 do umowy z BSK RETURN S.A. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) w miejscowości Zawiercie
975/254/V/2018zawarcia Porozumień z Gminami: Poczesna i Ogrodzieniec
974/254/V/2018zawarcia Umów z Gminami: Poczesna i Ogrodzieniec
973/254/V/2018zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2018.03
972/254/V/2018zawarcia Porozumienia z Miastem Racibórz
971/254/V/2018zaopiniowania skorygowanego Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713