Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:37:48

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
906/253/V/2018podpisania umowy dotacji nr 70/2018/28/EE/ee/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. „Stawiam na przyrodę”
2243/287/IV/2013

zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Zakup sprzętu i oprogramowania służącemu systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska"

1511/268/IV/2013zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym”.
1510/268/IV/2013zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska”.
1395/266/IV/2013wyboru przedstawiciela-delegata Województwa Śląskiego na Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” z siedzibą w Mikołowie Pana Jerzego Parusela.
1394/266/IV/2013przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz poddania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącej akt prawa miejscowego konsultacjom
1308/264/IV/2013przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.
1177/260/IV/2013zawarcia umowy dotacji Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Konferencje organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w roku 2013”
1106/257/IV/2013zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego do roku 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019”.
1108/257/IV/2013złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dofinansowania opracowania pn. „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.”
1109/257/IV/2013Wyrażenia zgody na bezpłatne wejścia na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego przez podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach w 2013 roku, w ramach projektu edukacyjnego „Świat wokół nas – mieszkańcy ogrodu zoologicznego” w dogodnych dla szkoły terminach innych niż wyznaczone w cenniku opłat.
1103/256/IV/2013zawarcia umowy dotacji z miastem Chorzów na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w tym: figury lwa oraz rekonstrukcji kartusza herbowego Donnersmarcków.
1002/254/IV/2013zawarcia umowy dotacji Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
980/253/IV/2013w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w roku 2012
775/248/IV/2013zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja konkursów ekologicznych przez Śląski Ogród Zoologiczny w 2013 roku”.
777/248/IV/2013zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Konkursy ekologiczne organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województw Śląskiego w 2013 roku”.
776/248/IV/2013zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Tyle wiemy, ile się dowiemy – druk broszur edukacyjnych śląskiego ZOO”
764/247/IV/2013Wyrażenia zgody Zarządu Województwa na przyjęcie określonych przez Dział Life Natura Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej warunków dofinansowania przez Komisję Europejską Projektu LIFE 12NAT/PL/000081 „Ochrona siedlisk nieleśnych w Beskidzkich Parkach Krajobrazowych”.
744/247/IV/2013zawarcia umowy uzupełniającej do umowy o przyznanie dotacji nr LIFE11 NAT/PL/432 Projektu LIFE+ pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”
553/240/IV/2013przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Dankowice oraz Aglomeracji Zasole Bielańskie
554/240/IV/2013przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniającej uchwałę Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”.
555/240/IV/2013w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego prowadzonej w 2012 r. oraz rocznego planu merytoryczno - finansowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na 2013 rok.
420/236/IV/2013zawarcia umowy dotacji WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”.
423/236/IV/2013w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w roku 2013
422/236/IV/2013przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Pszczyna oraz Aglomeracji Wisła Wielka 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713