Czas wygenerowania treści 2021-08-02 08:48:05

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1234/261/V/2018zatwierdzenie programu rzeczowo – finansowego na rok 2018 dla zadania pn. „Doposażenie stolarni Teatru w urządzenia” realizowanego przez Miasto Będzin w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie oraz zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Będzin na realizację ww. zadania
1167/259/V/2018podpisania listu intencyjnego pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Województwem Śląskim w sprawie współpracy na rzecz utworzenia parku kulturowego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
1166/259/V/2018zatwierdzenia 2 programów rzeczowo - finansowych na rok 2018 dla zadania pn. „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy z Instytucją Filmową „Silesia-Film” w Katowicach
1165/259/V/2018zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2018 dla zadania pn. „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy z Operą Śląska w Bytomiu
1164/259/V/2018zatwierdzenia 2 programów rzeczowo - finansowych na rok 2018 dla zadania pn. „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy z Biblioteką Śląską w Katowicach
1163/259/V/2018zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2018 dla zadania pn. „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” oraz zawarcia umowy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach
1078/258/V/2018przyznania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2017
1045/256/V/2018Zatwierdzenia honorarium dla Pana Roberta Talarczyka dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach za reżyserię spektaklu „Himalaje” Dariusza Kortko, Marcina Pietraszewskiego i Artura Pałygi na scenie Teatru Śląskiego
1044/256/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Miastu Będzin
1043/256/V/2018podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 r.
994/255/V/2018zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2018 dla zadania pn. „Dostawa i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach” oraz zawarcia umowy
980/254/V/2018powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 r.
905/253/V/2018stosunku pracy Pani Magdaleny Skóry – zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ds. Książnicy
904/253/V/2018ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
903/253/V/2018zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej” oraz zawarcie umowy dotacji
902/253/V/2018powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
901/253/V/2018podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
760/250/V/2018zawarcia Porozumienia z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”
758/250/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
757/250/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2018 r.
756/250/V/2018powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
755/250/V/2018powołania komisji konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej komisji
670/249/V/2018ustalenia liczby, wysokości i czasu trwania stypendiów w dziedzinie kultury w 2018 roku
612/247/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2018-2021
611/247/V/2018ustalenia liczby i wysokości Nagród Teatralnych Złote Maski w województwie śląskim w roku 2018 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713