Czas wygenerowania treści 2021-07-30 04:06:13

Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
675/249/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Urbańskiemu – radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
413/243/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczar – Radcy Prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1862/216/V/2017wyrażenia zgody na podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
994/194/V/2017udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie
933/192/V/2017zgłoszenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do objęcia stanowiska w Zarządzie Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
932/192/V/2017zgłoszenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do objęcia stanowiska w Zarządzie Spółki Stadion Śląski sp. z o.o.
890/190/V/2017udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.
870/189/V/2017określenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Stadion Śląski Sp. z o.o. w Katowicach
774/186/V/2017„Informacji z realizacji w roku 2016 zadań wynikających z Uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 roku, poz. 1876), zmienionej Uchwałą Nr IV/46/2/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 389), zmienionej uchwałą Nr V/35/10/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 marca 2017 roku’’ (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017, poz. 1812)’’
725/184/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczarowi - radcy prawnemu w Wydziale Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Pani Elżbiecie Cius - radcy prawnemu w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
596/180/V/2017udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie
501/176/V/2017przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie.
406/174/V/2017udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.
341/171/V/2017udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach
340/171/V/2017udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach
120/169/V/2017podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Województwo Śląskie 150 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy za łączną kwotę 150.000,00 zł.
79/167/V/2017podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Województwo Śląskie 3.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy za łączną kwotę 3.000.000 zł.
2654/159/V/2016wyrażenia zgody na głosowanie pisemne w celu powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sprawie zaciągnięcia zobowiązania poprzez zawarcie przez spółkę „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. ze spółką „PKP Intercity” S.A. umowy o świadczeniu kolejowych usług przewozowych w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
2556/158/V/2016podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Województwo Śląskie 300 udziałów za kwotę 300.000,00zł.
2477/157/V/2016wprowadzenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego”
2478/157/V/2016podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez utworzenie 665.000 udziałów o wartości 66.500.000,00 zł i objęcie przez Województwo Śląskie.
2440/156/V/2016podwyższenia kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcia przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji.
2439/156/V/2016udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach
2438/156/V/2016udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie
2298/152/V/2016podwyższenia kapitału zakładowego spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o. poprzez objęcie przez Województwo Śląskie 430 udziałów za kwotę 430.000,00zł.



 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713