Czas wygenerowania treści 2021-04-10 14:23:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/34/9/2017wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
V/28/1/2016w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania i kreowania innowacji
III/58/18/2010wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej umowy dzierżawy pomieszczeń zlokalizowanych w Bystrej przy ulicy Fałata 2, na czas oznaczony 10 lat
III/58/12/2010upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2011-2015 na realizację projektu pod nazwą: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
III/48/8/2010przyjęcia oświadczenia dotyczącego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/15/4/2007wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach będących własnością Skarbu Państwa
III/13/3/2007wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008
III/13/1/2007przedłużenia na lata 2007-2008 obowiązywania Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006 oraz wprowadzenia do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006, przedłużonego na lata 2007-2008 tabel finansowych na rok 2007
III/10/9/2007wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008
III/7/4/2007objęcia przez Województwo Śląskie 880 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach za kwotę 880.000,00 zł
II/53/32/2006przyjęcia apelu dotyczącego wstrzymania likwidacji KWK Silesia
II/49/20/2006udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń na budowę ścieżki rowerowej
II/48/2/2006udzielenia pożyczki dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 600 000 zł
II/48/13/2006powierzenia Miastu Katowice realizacji w roku 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, etap Modernizacja węzła drogowego Aleja RoĽdzieńskiego – ulica Murckowska – ulica Bagienna w Katowicach, II etap, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
II/47/14/2006wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006, rozszerzonego o dwa zadania ujęte w Ustawie budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 roku w załączniku Nr 2 Rezerwy celowe część 83 (Dz. U. Nr 35 poz. 244): pozycja 82, zadanie pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury liniowej w związku z budową Euroterminalu w Sławkowie”, pozycja 83, zadanie pod nazwą: Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
II/46/1/2006wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
II/46/23/2006apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zmniejszenia środków na programy regionalne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz algorytmu naliczania środków dla województw
II/46/22/2006wprowadzenia do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006 tabel finansowych na rok 2006
II/40/19/2005wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
II/36/1/2005wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006
II/35/1/2005zmiany ‘Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015’
II/24/4/2004wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bielsku – Białej, na rzecz Gminy Bielsko – Biała
II/23/8/2004objęcia przez Województwo Śląskie 300 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach za kwotę 300.000 zł
II/20/2/2004zatwierdzenia Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713